Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Konzerváló dióhéjban

KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT

 

fog.jpg

Dióhéjban

 

 

                                                                       dio.jpg

 

 

 

 

 

KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT FELADATA

 

 

 1. Fájdalom csökkentése, rágóképesség helyreállítása
 2. Esztétikai követelményeknek eleget tenni
 3. Caries profilaxis, prevenció
 4. Caries következményeinek megszüntetése

 

Fájdalom csökkentése az elsődleges feladat:

 • Kezdeti hideg- meleg érzékenység
 • Majd ráharapásra fáj
 • Előfordulhat éjszaka spontán rohamokban jelentkező fájdalom

 

Esztétikai fogászat:

 • Szuvasodás következtében keletkezett foghiányok pótlása
 • Elszíneződések, zománchibák és fejlődési rendellenességek korrigálása, ellátása
 • Fogékszer –skyce

 

 

 

 

   Prevenció:szaj.jpg

 

 • Fogszuvasodás elkerülése (helyes fogápolással instruális és motiválás
 • Táplálkozási tanácsadás
 • Szuvasodás ellátása

 

Fogszuvasodás következményeinek gyógyítása:

 • Exractio –húzás
 • Konzervatív terápiás kezeléssel, functió képessé tételével

(esztétika, implantálás, kezelés)

 • Gyökérkezelés (endodontus - gyökérkezelő)
 • rossz-fog.jpg

 

 

 

 

KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT ÁGAI

 

 

 1. Caries keletkezésével és ellátásával foglalkozó:

          CARIOLÓGIA

 

 1. Prevenció: caries megelőzését biztosító

 

 1. Caries következményes megbetegedéseinek ellátása

          ENDODONTIA

 

                                     

 

ANATÓMIA

 

 

Az arckoponya két fontos csontja:

 

 • Maxilla: összenőtt a koponyával

 

 • Mandibula: gömbcsuklós (temporo- mandibularis) izülettel kapcsolódik, 2 helyen ízesült hajlított csont

Fogászatban használatos síkok és irányok:

rtg.jpg

Ezen a röntgenfelvételen a jobb alsó kvadráns fogai láthatók. A nyilak a következő irányokba mutatnak: vörös - distalis, kék - mezialis,

sárga - koronalis, narancssárga - apikalis.

A fogászatban az egyszerűbb tájékozódás érdekében különböző irányokat és síkokat vezettek be. Ezek egy része megegyezik az anatómiában használatos síkokkal és irányokkal, de a legtöbbet csak a fogak leírására használják.

Anterior – előre, elöl lévő, a test hossztengelyére merőleges irány.

Posterior – hátra, hátul lévő. A test hossztengelyére merőleges irány.

Superior: felfelé, a fejcsúcs irányába mutató. A fogakra kevésbé, inkább a fogak mellett lévő képletek helyzetének meghatározására használjuk.

 Inferior –lefelé, a lábak irányába mutatót jelent

Apicalis – a fog tengelyében a gyökércsúcs felé mutató. Ellentettje az okkluzalis vagy incizalis, mely a rágófelszín felé mutat

Incizalis – az elülső (front) fogak éleinek az irányában. Az őrlőknél rágó- vagy okkluzális felszín kifejezést használunk

Okkluzalis – őrlőfogaknál a rágósík irányában. Minden őrlőfognak van okkluzális, azaz rágófelszíne.

Approximális – a szomszédos fog felé néző felszín. A középvonalhoz közelebb eső a mezialis, a távolabb eső a distalis felszíne a fognak

Disztális – a középvonaltól el, tehát a fogív mentén hátrább lévő.

Meziális– a fogív mentén a középvonal felé mutató, a középvonal felé tartó irányt jelöli.

Buccalis – az orca felőli. Csak az őrlőfogak területén használjuk, ahol az orcák jelen vannak. Ellentettje az orális (palatinális vagy linguális), mely a szájüreg felé néz

Palatinális – befelé, a szájpad felé mutató. Az orálissal rokonértelmű, de általában csak a felső fogíven használjuk

Labiális – az ajak felőli. Csak a frontfogak területén használjuk, ahol az ajkak találhatóak.

Gingivális – a fog tengelyében az ínyszél irányában. Rokonértelmű a cervicalissal

Vestibularis – a fogívektől kifelé, a szájtornác (vestibulum) felé néző. Rokonértelmű a facialissal, labialissal és a buccalissal

Linqualis – befelé, a nyelv felé néző. Az orálissal rokonértelmű, de általában csak az alsó fogíven használjuk

Orális – befelé, a szájüreg felé mutató. Felső fogaknál palatinális, alsó fogaknál lingvális a megfelelője

Faciális – a fogívektől kifelé mutató. Rokon értelmű a vestibularissal, labialissal és a buccalissal

Camper sík – a bal subnasale-porion vonal, valamint a jobb porion által meghatározott sík. Mivel párhuzamos a rágósíkkal, a fogak elvesztése után, annak meghatározására használják

Axiális – a fog tengelye irányában

Cervikális – a fog tengelyében a fognyak irányában. A fognyak, a gyökér és a korona találkozásánál, a zománc-cement határnál található

Minden fognak van egy disztális felszíne.

Az őrlőfogaknak diszto-bukkális és diszto-orális szögletük, illetve csücskük.

Az alsó őrlőknek disztális és meziális gyökerük, a felsőknek diszto-bukkális és mezio-bukkális gyökerük van

Frankfurti horizontális – a bal orbitale-porion vonalon, valamint a jobb porionon átfektetett sík. A fej beállítására szokták használni.

Frontális vagy vertikális vagy koronális sík – az arc síkjával párhuzamos, jobbról-balra haladó, függőleges sík. Merőleges a horizontális és középsíkra

Horizontális vagy transzversalis, vízszintes sík – egyenes fejtartás és távolba néző szem mellett párhuzamos a föld síkjával. Merőleges a szagittális és frontális síkra

Interproximalis – a két szomszédos fog között

Középsík vagy medianszagittalis sík – a fej szimmetriasíkja, a koponyát két egyforma, jobb és bal részre osztja

Quadrans – ha az összezárt fogsort a középsíkkal és a rágósíkkal „elvágjuk”, négy egyenlő részt kapunk. Ezek egyikét kvadránsnak nevezzük. Felnőtteknél egy kvadránsban 8 fogat (2 metszőt, 1 szemfogat, 2 kisőrlőt és 3 nagyőrlőt), gyerekeknél 5 fogat (2 metszőt, 1 szemfogat és 2 tejőrlőt) találunk

Mandibularis – az állkapocshoz tartozó képletek jelölésére

Maxillaris a felső állcsonthoz tartozó képletek jelölésére

. Ellentettje a Minden fognak van egy meziális felszíne, az őrlőfogaknak mezio-bukkális és mezio-orális szögletük, illetve csücskük. Az alsó őrlőknek meziális és disztális gyökerük, a felsőknek diszto-bukkális és mezio-bukkális gyökerük van

Rágósík – a bal alsó középső metszőfog metsző élének a mezialis sarkán és a két legutolsó alsó őrlőfog külső-hátsó csücskén átfektetett sík

Szagittalis sík – nyílirányú, elölről hátra húzódó függőleges, a horizontális síkra (a föld síkjára) merőleges és a középsíkkal párhuzamos sík

 

fogak.jpgfogak.jpg

 

 

 

 

FOG: DENS, DENTIS

 

 

 

A fogfelszínek jelölése:

                                            fogak-felszini-jelolese.jpg

                                       fog-anatomia.jpg

1. fogzománc: enamelum  vagy substancia adamantina: fognyakig tart

 

 • a korona részen foszforsavas meszet és Calcium - foszfátot tartalmazó
 • zománcprizmákból áll.
 • 96%-a szervetlen anyag, legnagyobb részt hidroxilapatit, a többi pedig víz és szerves anyag.                              Nagy szervetlen anyag tartalma miatt nagy a keménysége, de a törékenysége is.
 • sugaras irányba rendeződnek ez  adja a fog transzparenciáját
 • (kékes fénylő áttetszőségét
 • legkeményebb része a fognak
 • felépítéséhez fluoridra van szükség

 

 

.  2. dentin állomány: substantia eburnea vagy dentinum, foganyag

 • sárga matt színű
 • 70%-ban ásványi anyagot, 20%-ban szerves anyagot és 10%-ban vizet tartalmaz.
 • szervesanyag-tartalma miatt a fogszuvasodás könnyebben roncsolja.
 • elmeszesedett sejtnélküli csatornák: dentibulusok alkotják, dentin csatornák átmérője az egyén
 • korával és a dentinen belüli helynek megfelelően változik.
 • dentibulusokban (csatornákban) az odontoblastok ( dentin termelő sejtek) nyúlványai a                              Tomes - féle rostok futnak.

-

 • cement és a fogzománc között található
 • dentin tubus: vékony zománc réteg borítja, a pulpa kamrai határon,

ha szabadon marad fertőzés miatt hamar pulpitis alakul ki

 

 

  3. cement: cementum vagy substancia osseum: gingiva a határa, a parodontium egyik alkotórésze

 • sárgásbarna csontszövet
 • fog gyökerét borítja
 • legvastagabb a gyökércsúcsnál, majd a zománc-cement határ fele fokozatosan vékonyodik.
 • Fő funkciója a gyökérhártya rostjainak az elhorgonyzása.
 • Feladata a benne elhorgonyzott Sharpey féle rostok segítségével részt vesz a fog alveolusban való rögzítésében.
 • A harapási magasság fenntartásában cementképzéssel pótolja a fogak occlusios felszínének kopását     
 •   4. fogbél: pulpa dentis
 • fogbélűrben: canalis dentisben helyezedik el
 • ereket és idegeket tartalmaz
 • Funkciói: induktív (a pulpa indítja el, a fog fejlődése során, a dentin és zománctermelést), tápláló, formatív (az itt található odontoblasztok termelik a dentint és  védekezési, (ha a szuvasodás eléri a dentint, vagy akár a pulpát, a  szervezet többi szövetéhez hasonlóan a fogbélben is védekezési reakciók indulnak be.
 • Normál esetben a cervix-en tapad a feszes gingiva (íny).

Helytelen fogmosás, a kor előrehaladta vagy betegség következtében visszahúzódik. A fognyak szabaddá válik, amit nem borít zománc, csak gyengébb cement. Ez könnyen kopik(fognyaki kopás) ,a fog érzékennyé válik, könnyen szuvasodik és meglazulhat.

 

Gyökérkezelés:

          Gyökérkezelésnél ha nagyon gyulladt az ideg, nem hat az érzéstelenítő 

          Az ideg kiszedése idegtűvel, Donaldson tűvel végezzük a folyamatot trepanálásnak hívjuk.

                   - ha egészséges az ideg: egyben kijön, fehér, gilisztára emlékeztető

                   - ha gyulladt az ideg: a kiszedett ideg vérbő, rózsaszínes, piros

- ha elhalt, gangrénás: az ideg szétesik, nem lehet egyben kiszedni,       bűzös

ANATÓMIA KORONA:  Az anatómiai korona a fognyakig tart.( zománcos rész, fényes). A kor és egyéb külső tényezők hatására a visszahúzódott íny alól hosszabban látszik ki a fog, klinikai koronát látunk.                                           (cementtel borított, matt)

 

                  Anatómiai szempontból megkülönböztetünk:

 

1. fog koronájában elhelyezkedő pulpa kamrát. A fogak csücskeinek megfelelően a pulpa kamrában pulpa szarvakat találunk.

2. és a gyökérben található: gyökércsatornát: canalis radicis. A gyökér formáját követve a gyökér csatorna is egyre szűkül, vége gyökércsúcs : apex  amíg egy nyíláson: foramen apicale-n keresztül kinyílik. Ezen a nyíláson át lépnek be a fogba az erek és az idegek

 

 

 

FOGAK BEIDEGZÉSE

Az V. agyideg- Nervus trigeminus végzi.

Idegsejt csoportja a ganglion Gasseri: Gasser dúcból lép ki.

 • nervus ophtalmicus (infraorbitalis): szem
 • nervus maxillaris- felső fogsor idegei
  • nervi alveolaris superior–  maxillán 2 részre ágazik: nervus alveolaris superior ( palatinalis ág és külső ága van) és inferior
   • anterior: elülső
   • medius: középső
   • posterior: hátsó
 • nervus mandibularis: mandibula, vezetéses  vagy törzses érzéstelítés , végága az ajkat érzésteleníti 10-15 perc kell a hatásig
  • nervus alveolaris inferior: alsó fogak

- Nervus linqualis: nyelv

- Nervus buccalis. Arc, fülcimpa

 

trigeminus1.jpg                      trigemin-us2.jpg

 

 

FOGZÁS- DENTITIO

 

 

Eruptio: a fogak előtörése.

Dentitio: az egész folyamat a fogfejlődéstől az occlusioba illeszkedésig.

20 db nincs kisörlő.

FOGFEJLŐDÉS I.

A terhesség:

 • 4. magzati hetén – az arc nyúlványai (5)
 • 8. magzati hetén – foglécek, fogbimbók

 

Születéskor:

 • a tejfogak koronája már elmeszesedik
 • a maradó fogak csírái kezdetlegesek
 • a gyökerek még nem fejlődtek ki

A fejlődésre, növekedésre ható tényezők:

 

 1. öröklés (Down-kór, szájpad hasadások

 

 1. magzati ártalmak:

→ fertőző betegségek - vírus (rubeola)

→ vitamin hiány – D-vit., Ca hiány

→ táplálkozási hiányok

→ vegyi hatás – gyógyszerek (tetrán), fluorozis

 

 1. anyagcsere zavarok: thyreoida, parathyreoida, hypophyzis

 

 

A fogak fejlődése quadránsonként szimmetrikus:

 • tejfogak fejlődési rendellenessége → terhesség alatti hatások
 • maradók fejlődési rendellenessége → születés után (kivéve maradó 6-k!)

 

 

Fejlődési rendellenességek  → alaki

→ számbeli

→ szerkezeti eltérések.

 

 

Első fogzás: tejfogak előretörése

                                                                                                                                      20 tejfog

rajz1.jpg                                                                                                                                    római szám                  tejmetszők

                                                                                                                                  tejszemfog → }front

                                                                                                                                  tejörlők

          6 hónap 1 év                       1 év 2 év

 

 

tejfogazat.jpg

 

tejfogak.jpg

 

rajz2.jpgMásodik fogzás: fogváltás

 

 6 év                 7-8 év                9-10 év               11 év        12 év       kb. 18 év

          kiegészül                         változik                                          kiegészül

 

Korcsoport beosztás:

 • tejfogazat  időszaka 2-6 év
 • rajz3.jpgvegyes fogazat időszaka 6-12 év
 • maradó fogazat időszaka 12-18 év

 

 

 

 

 

 

A tejfogak a fogsorban elfoglalt helyük sorrendjében jelennek meg. A maradó fogaknál ez alól kivételt képez az első nagyőrlő és a felső szemfog. A maradó frontfogak belülről, a szájpad és a nyelv felől közelítik meg a tejfogakat. Először a 6-os jön ki. Míg a kisőrlők a tejmolárisok gyökerei közt jelennek meg.

mulazs.jpg

Ha a tejőrlőket kihúzzák, a kisőrlők túl korán jelennek meg és a középvonal fele vándorolnak, beszűkítve ezáltal a helyet. Mivel a szemfog később jelenik meg, nem lesz helye a fogíven és vagy kívül, a szájtornác felől, vagy belül fog előtörni.

Persistalo: szemfog fent marad

Rettinealt: keresztben áll a szemfog a fogak felett 3-ok nem akarnak kijönni

Impactalt: bölcsesség fog beékelődik, nem tud előre törni 8-k nem tudnak

Applasia: nincs csira felső 2-nél fordul elő

 

HARAPÁSI RENDELLENESSÉGEK

Fogzáródási rendellenesség oka:

 • Öröklődés
 • Magzati életben ható betegségek
 • születés utáni tényezők

Osztályozása:

Az állcsontok mesiodistalis viszonyait veszi alapul. Három osztályt különböztet meg, oly módon, hogy a felső első nagyőrlő helyzetét mindig szabályosnak tételezi fel.Alsó és a felső hatos hogy találkozik.

 

Angle I. osztály:

Semleges harapás: neutroocclusio. A felső első nagyőrlő mesiobuccalis csücske az alsó első nagyőrlő mesiobuccalis és centrobuccalis csücske közötti barázdába harap.

 

Angle II. osztály:

Az alsó hatosok a normális helyzetnél distalisabban harapnak.

Madárarc: Prognatia

Ezen az osztályon belül két csoportot különböztetünk meg:

1. csoport: Jellemzője a distalharapás mellett a felső frontfogak előreállása, esetleg az alsók befelé dőlnek. E csoportra jellemző a szájlégzés.

2. csoport: A felső frontfogak hátrafelé dőlnek, az alsó és felső frontfogak találkozására a fedőharapás (overbite) jellemző. Az alsó állcsont a felsőhöz viszonyítva a normálisnál hátrább helyezkedik el, gyakran ún. kényszerharapásban van. Az ajkak fedik a fogakat. Jellemző e csoportra az orrlégzés.

Angle lll. Osztály:

Az alsó hatosok a szabályos helyzetnél előrébb, mesialisan állnak. E csoportra jellemző a fordított metszőfogharapás, az alsó metszőfogak a felsők elé harapnak. Súlyossági fok szerint tovább oszthatjuk dentális, dentoalveoláris és mandibuláris eltérésekre.

Fordított olló vagy bulldog harapás: Progenia

 

 

angle.jpg

 

Előfordul még:

Nyitott harapás vagy hátul harapás (hiathodontia): A felső és alsó metszők között teljes záródáskor is rés van.

Mélyharapás: ha zárt fogsornál a felső metszők többet fednek, mint az alsó metszők egyharmada.

Keresztharapás: felső és alsó fogsor találkozáskor keresztezik egymást

 

 

FOGAK RENDELLENESESSÉGEI

 

Fejlődési rendellenességek:

 • applasia
 • rettinalt
 • impactalt
 • torzio- elfordulás
 • supra occlusio –felett
 • infra occlusio - alatt

 

Okai:

 • genetikailag meghatározott
 • vagy szerzett (környezeti hatásokra jelentkező) rendellenességek. A környezeti hatások sokrétűek, lehetnek hormonhatások, anyagcserezavarok, fertőzések, gyógyszerek (pl. tetraciklin), fizikai, kémiai tényezők. Ezek hatása érvényesülhet a méhen belüli, vagy a születés utáni életben

1. A fogak számának a rendellenességei:

 • Anodontia – lehet teljes, amikor egyetlen fog sem fejlődik ki, és részleges, amikor egy fog vagy fogcsoport hiányzik.
 • Hyperodontia – számfeletti fogak

2. A fogak méreteinek a rendellenességei:

 

 

 

3. A fogak alaki rendellenességei:

 • Geminatio dentinumikerfog
 • Fusio dentinum – fogösszeolvadás
 • Concretio dentinum – a már kifejlett szomszédos fogak a cementtel kapcsolódnak össze
 • Dilaceratio – a foggyökér jelentős szöglettörése
 • Dens invaginatus vagy dens in dente – a fogban egy tasak található, mely zománccal bélelt
 • Dens evaginatus – járulékos csücsök jelenléte
 • Taurodens vagy talpasfog – rendellenesen nagy pulpakamra, a gyökérelágazódás csak a csúcsi harmadban történik meg
 • Számfeletti gyökerek (Radices supranumerarie)
 • Gyökérösszeolvadás (Fusio radicorum dentis)

4. Helyzeti rendellenességek:

 • dőlt fogak
 • rágósíkot el nem érő, vagy azt túl érő fogak (infra- és supra occlusio)
 • transpositio dentis – két fog helyet cserél egymással
 • ectopia dentis – a fogsoron kívül elhelyezkedő fog, leggyakrabban szemfognál fordul elő
 • heterotopia dentis – a fogsortól távol, vagy a szájüregen kívül megjelenő fog
 1. A kemény szövetek képzésének a zavarai:

1 .Amelogenesis imperfecta – a zománcképzés zavara,

zománc hypoplasia:                                                                                Okai:

 • foszfor és a kalcium arányának felborulása
 • a vashiánnyal járó betegségek
 • gyermekkori fertőző betegségek,
 • a születési súlyhiány,
 • a hiányos táplálkozás stb.
 • szoptatás periódusának nyolc hónapon túli elnyújtása
 • Dioxin mérgezés.
 • hiányos zománc 5-6 évesen
 • fehér folt: fluor túlzott bevitele miatt

 

 

 1. Dentinogenesi imperfecta – a dentin képzés zavara, egy genetikai betegség, mely a fogak dentinét érinti. Az autoszomális dominánsan öröklődő betegség a fogak kötőszöveti mesodermalis eredetű szöveteit érinti csak, tehát a zománcban és a fogágyban nincs elváltozás. A rossz minőségű dentin miatt a fogak elszíneződnek, a zománc könnyen leválik róluk

Három dentinogenesis imperfecta típust különböztetünk meg:

 • típus – osteogenesis imperfectahoz társulva jelenik meg. Ebben a formában törékeny csontok képződnek.
 • típus – nincs csontbetegség, csak a dentin érintett
 • (Brandywine) típus – ez a legsúlyosabb, a fogbél tág és könnyen megnyílik, gyorsan szövődményeket okozva

        3.Odontodysplasia regionalis – a zománcot, a dentint és a cementet is érinti

         4. Elfajulásos:

A. Daganatok:

Időkori: gyökéren cement felhalmozódás: cementoma

Alsó állcsonton fogszerű képződmény: ondotoma

 

 

FOGGYÖKÉR ÉS CSATRONA VISZONYA

 

 

 • front fog: egy fog -1 gyökér
 • fölsô 4-es: 2 gyökér- 2 csatorna (buccalis,palatinalis)
 • felsô 5-ös . egy gyökér 1 csatorna
 • felsô 6-os: 3 gyökerű:1 hosszú palatinalis, két hajlott buccalis(mesio,distalis).
 • felsô 7-es:  Lehet. Hogy kúposan összeérnek a gyökerek, de lehet,      hogy 1 gyökerűnek néz ki,de 3! Csatonája van. Vagy olyan, mint a 6-os.
 • Alsó fogak 1-5: 1 gyökér - 1csatorna

                              6: 2 gyökér – 3 csatorna(1  distalis, mesiolingvalis, mesiobuccalis) koronai pulpa követi a fog ívét ”pulpaszarv”

Gyökér rendellenességei:

 • Dilaceratio: a foggyökér  jelentős görbülete, vagy szöglettörése
 • Bifurcation: fogyökér kettéágazása

pulpa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

CARIESES FOG RTG KÉPE

 

A rtg.film érzékeny: Fényre, rtg. és gammasugárra, gázokra és gőzökre, hőre, nedvességre, lejárati időn túl nem lehet használni

Fajtái:

1. Fogászati rtg. filmek

(könnyen nyitható csomagolás, vékony fekete védőpapír védi a fénytől, hátoldalán vékony ólom lemez)

2. Extraorális filmek

(fényzáró papírdobozban, felnyitás, tárolás, betöltés a sötétkamrában)

Típusai:

 • 22*35 mm - tejfogakhoz
 • 24*40 mm - fogváltás után
 • 31*41 mm - felnőtteknél ált. Ez a 3 periapikális felvételekhez.
 • 27*54 mm - korona-felvételi technikához
 • 57*76 mm - ráharapásos (occlusalis) technikához

Az előhívott képen:

 • a legvilágosabb a zománc (elnyelődés arányos a tárgy sűrűségével)
 • kicsit sötétebb a dentin
 • a cement nem látszik, csak hypercementózisban
 • a fogbél sötét
 • a foggyökér körüli sötét csík a gyökérhártya rés (periodontális rés), fognyaki végén az interdentális csontsövény magassága fontos fogágybetegségnél
 • világos csík a csontnak a külső rétege (lamina dura)
 • mandibula két oldalán: foramen mentale (kicsi sötét foltok)(Panoráma)
 • arcüreg alsó része: sötét folt, éles kontúrral (Panoráma)

 

Panoráma-rétegfelvétel: orthopantomographia: OP:

-        180 fokban forog

-        15 x 30 cm

-        sok többletinformációt hozott a stomatológiai diagnosztikába.

-        lényegesen megkönnyíti a térbeli tájékozódást

-        egy képen "kiterítve" ábrázolható gyakorlatilag az alsó és felső állcsontok, az izületek, a fogazat, a processus alveolarisok, az arcüregek stb.

-        beteg beállítása során élharapást rögzítünk, hogy mindkét fogsor minél közelebbi síkba kerülve élesen ábrázolódjék

-        Gerincoszlop miatt a frontfogak elmosódottak (kicsi felvételeket kérnek róluk)

 

 

 

Panorama felvétel:

 • 10 x 20 cm
 • Csak az egyik állcsont látható

 

Periapikális, korona, és ráharapásos felvételek:

 • A koronai vagy interproximalis képen a maxilla és mandibula oldalsó fogai láthatók, amelyek anatómiailag és kiterjedésükben sokkal pontosabb képet adnak, mint a periapicalis felvételek.
 • A fogak koronai harmada látható, ezért approximális és másodlagos szuvasodás, túlérő tömés, fogkő, az alveoláris csont felső széle, a megfelelő fogbél rész sugáráteresztő változásai és a fogak záródási viszonya értékelésére használjuk.
 • A felvételek két eljárás szerint készíthetők:
 • a fogakhoz helyezett filmre
 • szárnyas filmre.

 

A ráharapásos vagy occlusalis felvételek:

A ráharapásos vagy occlusalis felvételek a teljes fogívet vagy egy részét ábrázolja, ezen kívül több különleges beállításra ad lehetőséget (állcsúcsi, orrcsont felvételek). Ez a filmfajta 5-7cm nagyságú. Elsődleges felhasználása a szájban, a röntgenezendő területre helyezve, a fogakkal, a száj zárásával rögzítve a felső vagy alsó fogív középső vagy oldalsó részeinek, valamint a szomszédos csontrészletnek együttes megjelenítése. 

Felhasználása:

 • szám feletti, áttörésben lévő, visszamaradt vagy beékelődött fogak lokalizálása
 • gyökérmaradványok, idegen testek, nyálkövek lokalizálása
 • arcüreg elülső, mediális és laterális fala körvonalának folytonossága ellenőrizhető
 • nagy kiterjedésű kóros folyamatok, cysták, daganatok, törések vizsgálhatók
 • csontkontúr vizsgálata
 • gyermekeken, ha a periapicalis felvétel sikertelen

 

Secunder caries fogalma

Másodlagosan szuvasodás keletkezik a tömés alatt.(alászuvasodás).

 

rtg1.jpg

 

Caries terjedésének mérése

 

 1. Caries frekvencia:
 • Fogszuvasodás előfordulása személyek százalékos arányában
 • cariesintenzitás a szuvas fogak számát mutatja. A
 • cariesincidencia-ról beszélünk, amikor adott személyek arányát tekintve, bizonyos időszakon belül új szuvasodás jelentkezett.

 

 1. DMF index:
 • A caries regisztrálására illetve az előfordulásának a mérésére az ún. caries-indexek szolgálnak
 • pl. a MDF-index (angolul decayed „szuvas”; missing „hiányzó”; filled „tömött”).
 • A szuvas fogak számát a DMFT-index (angolul tooth „fog”) jelzi
 • DMFS-index (angolul surface „felszín”) a fogfelszínre vonatkozik.

 

Caries tünettana

 

1. Caries superficialis:

 • Csak elszíneződés jelzi a fogon vagy fehér folt, ami fluoreszkáló lámpával látszik.

 

2. Caries media:

 • Mérsékelt érzékenység vegyi és hő ingerekre, szondával kisebb lyuk található
 • Fájdalom intenzitás kicsi

 

3. Caries profunda:

 • Mély a dentinben pulpa felé hatoló szuvasodás
 • Jelents érzékenység és fájdalom inger hatására
 • Gyógy cementtel alá kell bélelni

 

 

caries-terjedese.jpg

 

 

 

CARIEKÖVETKEZMÉNYBETEGSÉGEI

 

 

rtg2.jpg

 

Caries profunda áthatoló szuvasodást eredményezhet, melyet a caries penetransnak nevezünk. És pulpa hyperaemiás kórképet okoz.

Tünetek:

 • Csak inger hatására jelentkezik a heves fájdalom, ami az inger elmúlásával megszűnik.
 • A páciens lokalizálni tudja a fájdalmas fogát
 • A nap bármely időszakában jelentkezhet

Pulpitis: fogbél gyulladás

 • Pulpa gyulladása, fertőződés következménye

 

 • A fertőzés útja a fog kemény szövetit roncsoló caries

 

Acut pulpitises fájdalom:

 • Hirtelen, inger nélkül lép fel, spontán rohamokban, 15 percenként, lüktető fájdalom jelentkezik
 • Lokalizálható a kérdéses fog
 • Kisugározhat a környezetére is
 • Inger hatására fokozódik és az elmúlása után, marad a fájdalom
 • Kopogtatásra nem fáj
 • Lidocain spray nem használható

Gangraena pulpae:

 

Pulpitis progresziója következtében az egész pulpa lobossá válik majd a keringése, megszűnik és a pulpa elhal.

Tünetei:

 • A pulpa szürkés színű, mállékony és a rothadási folyamat miatt igen bűzös.
 • Gangraena eredményeként a dentin fala is felpuhul és fertőződik.
 • A gyulladás általában rövid ideig marad a pulpa űrön belül, mert a baktériumok a foramen apikalén keresztül a periapikalis térbe jutnak.
 • Fog fájdalmatlan, amíg a keletkező gázok eltávozása biztosított
 • Kopogtatási érzékenység jellemző
 • Hideg- meleg ingerre nem reagál

 

 

Periapikális tér és a környező szövetek gyulladásai

Foggyökér csúcsán tovább halad.

1. Periodontitis (period.): gyökérhártya gyulladás:

 • RTG - en kiszélesedett gyökérhártya rész
 • Fertőzés a foramen apikalén keresztül a gyökérhártyára és a környező csontra terjed
 • Két formája van:
 • ACUT:
 • kopogtatási és ráharapási fájdalom
 • hidegre érzékeny
 • több fog is fájhat

Fájdalmak kisugárzásai

Gyakran periapikális térben zajló chronicus elváltozások viszonylag tünetmentesek. Különböző pontokban a koponyán, fejnyak területén okozhatnak kisugárzó panaszokat. Bizonytalan fájdalmak miatt más szakrendelésre mennek vele.

Pl.: szemfog- orr

     bölcsesség - fülbe

     alsó front fogak - mentum

     felső rágók - halánték

     felső front – szem

Periostitis: csonthártya gyulladás:

Gyökérhártyán terjedő gyulladás betör a csont corticalisán át a környező csontszövet velőüregébe.

Tünetei:

 • A keletkezett lob felemeli a csonthártyát és a környező szövetekben serosus vagy purulen gyulladást, okoz
 • Klasszikus gyulladás tünetei: rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa
 • Először serosusos, oedemas lesz.

Calcimuscra jól reagál

Visszafordítható, mert még nem gennyes.

Kezelés hiánya miatt gennyes lesz.

Abcessus: tályog

Vizenyős gyulladás

 • Ha a gyulladás a felszínre tör, kialakul a subperiostalis tályog, a beolvadás után a duzzanat közepe fluktual
 • A folyamatot kísérő oedema a környező szöveteket a lokalizációra jellemzően torzítja. Pl. ajak duzzanat, szemhéj duzzanat
 • Nyomogatásra ide-oda mozgatható
 • Kezelése incizio – megnyitás

CHRONICUS:

 • akár tünetmentes is lehet
 • RTG általában negatív vagy gyökérhártya megvastagodás látszik
 • Gyökéren granuloma
 • Érzékenység nincs

Granuloma periapikale

A szervezet megpróbálja le tokolni a fertőzést és a fog apikalis részén sarjszövetes gennygóc, alakulhat ki.

Tünetmentes is lehet csak a rtg-en látható

Okai:

 • Rossz gyökértömés
 • Kezeletlenül maradt fog

Jellemzői:

 • Húzáskor a foggal együtt kijön
 • Vérárammal szétszóródhat
 • Bármikor acutan fellobbanhat

Radicularis cysta: foggyökér cysta

A granuloma belsejében nem megfelelő vérellátás miatt a a sejtek elpusztulnak, elfolyósodnak, elpusztult sejtek helyett folyadék gyülemlik fel

Cysta bene: laphámmal és kötőszövetes tokkal körülvett, üregében folyadék (savós gyülem) van, növekedésével a környező szöveteket roncsolja

Oka:

 • Kezeletlen fog
 • Rossz gyökérkezelés (csak a radicularisra a folliculárisra)
 • Kezelése gyökér resectio.

Odontogen, osteomyelitis, sinus odontogenes

Jellemzői és tünetei:

 • A csont spongoisajaban csontvelőgyulladás zajlik.
 • Elhanyagolt kezeletlen, traumás esetekben fordul elő
 • Ahol a csont vastagabb ott a gyulladás nem tud a felszínre törni ezért a spongiosaban terjed tovább.
 • Alsó állcsonton gyakoribb
 • Maxillánál az arcüreg betör, és arcüreggyulladást okoz- sinusitis
 • Az elfolyósodott necrotizáló gyulladásos lobtermék, általában áttör a nyálkahártyán, ás a csontrészletek sequesterén fokozatosan, ürülnek vagy bőrön át sípoly formájában
 • Hónapokig is eltarthat a gyógyulás
 • Súlyos lefolyású, minden esetben kórházi kezelést igényel
 • A gyulladás vonalában lévő fogakat el kell távolítani
 • Paradontium elfolyósodik

Phlegmone

Dentalis eredetű gyulladások közül a legsúlyosabb.

Okai:

 • Chronicus gyökérhártya gyulladás acut fellobbanása
 • Osteomyeletis
 • Perostitis

Elősegítő tényező:

Szervezet ellenálló képességének csökkenés vírus vagy bakteriális fertőzések miatt

Terjedési helye:

 • Állcsontok környezetében elhelyezkedő nyálkahártya és bőr alatti laza kötőszöveti résben a csontok felszínén, erek mentén terjed. Az izmok fasciái mentén a lágyrészek felé.

Folyamata:

 • Kötőszöveti résbe behatoló fertőzés azt teljes egészében megbetegíti, majd tovább kúszik a következő résbe.
 • A kiindulási ponttól távol, önálló folyamatként szerepel
 • Terjedhet koponyaalapra, halántékra, garatfalra,
 • mediastinumba, alsó állcsontról a pterigomandibularis résbe vagy a mandibula alatti kötöszövetek közé.
 • Súlyos, akár halálos kimenetelű

 

 Fogakon megjelenő szuvasodás:

 

Nem öntisztuló felszíneken:nem-ontisztulo.jpg             

 • Occlusalis – barázdákon
 • Approximalis-oldalakon
 • Nyaki felszínen                         

 

Caries maradandó szövetkárosodás, nem regenerálódik.

Fogorvos tömést készít, hogy ne essen ki, üreget preparál: cavitas kialakítás.

 

Black foglalkozott a cavitas kialakítás szabályaival.

 

 

Black –féle cavitas kialakítás

Csak amalgám töméseknél érvényes.

 

 1. Szuvas dentin eltávolítása: (turbina - gyémánt fúrók, gömb, kúp és fissura)
 2. üreg határainak megszabása fissura fúróval
 3. tömés felszínét öntisztuló felszínre ki kell hozni az üreg határait= ezt ma már nem követjük!!!
 4. retenciókészítés, fordított kúpfúróval. A tömés be ékelődik, és nem tud kiesni.

 

Barázdafúró: bemarás nélküli henger alakú, gyémántszemcsékkel bevont.

 

Molarison: homokóra alakú

Frontfogakon: fecskefark retenció

 

Cavitas kialakítása után alábélelni kell a hővezetése miatt

 

G. V. Black a következőképpen osztályozta:

A szuvas szövetek eltávolítása után egy üreg (kavitás) marad vissza a fogban, melybe a tömőanyag kerül. Az üregeket a szerint, hogy a fog melyik felszínén találhatóak

I. osztály: molarisok és premolarisok occluzalis, a barázdákban és gödröcskékben jelentkező szuvasodás és az ezekből preparált üregek.

 • Foramen ceocum  caries.
 • Buccalisan molarisokon,
 • fronfogakon 2-en palatinalisan

II. osztály: molarisokon és premolarisok approximális felszínén jelentkező szuvasodás és az ezekből preparált üregek. Mindig occluzalisan nyitjuk meg.

 

Lehet 2 lépcsős:

 • Occluzo- mendialis: OM
 • Occluzo-distali: OD
 • Medio - distalis occluzio: MOD

III. osztály: a frontfogak approximális felszínén jelentkező szuvasodás és az ezekből preparált üregek, de a metszőél ép

IV. osztály: a frontfogak approximális felszínén jelentkező szuvasodás és az ezekből preparált üregek, ahol a metszőél is érintett, letöredezhet

V. osztály: az oldalsó fogak vesztibuláris és orális felszínén jelentkező szuvasodás és az ezekből preparált üregek

 VI. osztály: a csücskökön jelentkező caries és az ezekből preparált üregek

Cavitas kialakítás menete:

·  A szuvasodás feltárása - a jó rálátás és áttekinthetőség biztosítása;

·  Az üreg határainak a meghatározása - talán ez a lépés tér el a legtöbbet Black szabályaitól. A preventív extenzió (extension for prevention) elve szerint az üreg széleit ki kell terjeszteni a fog öntisztuló vagy mesterségesen könnyen tisztítható felszínére. Ez a rágófelszíni cariesek esetén az összes barázda és gödröcske megszüntetéséből, az approximális cariesek esetén pedig az üreg széleinek a vesztibuláris és orális áthajlásig való kiterjesztéséből áll. Az új elvek szerint a fogszövetekkel konzervatívan kell bánni, és csak kimondottan a szuvas részeket, meg az alávájt, törékeny zománcot kell eltávolítani. Ezen kívül az üreg határainak az elhelyezkedését még befolyásolják: a szuvasodás kiterjedése, esztétika, az okklúzió, a szomszédos fogak;

·  Az elsődleges retenció biztosítása - célja egy olyan üregforma kialakítása, melyben az oda helyezett tömőanyag megszilárdulás után nem tud elmozdulni. Ez a lépés inkább az amalgámtöméseknél és az inlayek készítésénél érvényesül, mivel a kompozit anyagoknál a mikromechanikai retenció és az üvegionoméreknél pedig a kémiai kötés kerül előtérbe. Amalgámtömés készítésénél az üreg falai párhuzamosak, kell, legyenek, vagy esetleg enyhén konvergálhatnak az üreg nyílása fele. Inlay esetén, mivel a szilárd állapotban kerül behelyezésre, a falak enyhén divergensek (3-5°) kell, legyenek. Kompozíciós anyagok esetén a mikroretenció főleg a zománcon érvényesül. Ezért a nagyobb felület biztosítására az üreg szélein a zománcot ferdére szokták csiszolni;

·  Elsődleges ellenállási forma - a tömött fog és a tömés ellen kell, álljon a rágóerőknek. Ennek érdekében az üreg alját egyenesre preparálják, úgy hogy merőleges legyen a fog hossztengelyére, az ékhatás kiküszöbölésére. Az üreg szögletei, lekerekítettek kell, legyenek. Ha a szuvasodás túlterjed a centrális barázda és a csücsök csúcsa közti távolság felén, akkor a csücsköt is bevonják a tömésbe. A tömőanyag is megfelelő vastagságú kell, legyen, különben könnyen törik: amalgám és fémbetétek esetén ez 1, 5 mm, míg kerámiabetét esetén 2 mm.

·  A szuvas dentin eltávolítása - az előbbi lépések során a szuvasodás nagy része már eltávolításra kerül. De az üreg alján maradhat egy bizonyos mennyiségű szuvas dentin, ezt el kell távolítani. Elkülönítése az egészséges dentintől nem mindig egyszerű, ilyenkor segíthet a dentin színe, keménysége és fényessége. Bizonyos körülmények közt egy kis mennyiségű szuvas dentin vissza is hagyható

(lásd indirekt pulpasapkázás);

·  Másodlagos retenciók - akkor alkalmazzák, ha az elsődleges retenció nem kielégítő. Ilyenek például: a retenciós gödröcskék és barázdák, retenciós alávájások, parapulpáris vájatok, csapok és perem preparálása, ha valamely csücsköt is bevonjuk;

·  finírozás - célja a minél simább átmenet biztosítása az üreg szélei és a tömőanyag közt. Erre azért van szükség, hogy a tömőanyag minél jobban, résmentesen odatapadjon az üreg széleihez, megakadályozva ez által a másodlagos caries kialakulását.

·  Az üreg tisztítása és ellenőrzése - víz- és levegősugárral való takarításról van szó, mely során eltávolítják az üregben maradt dentinforgácsot. Ezután ellenőrzik az üreg falait, és hogy az összes szuvas dentint sikerült-e eltávolítani.

 

 

 

black1.jpg  black2.jpg

 

 

 

Alagút preparáció

A kisebb approximális carieses léziók megoldására jelent alternatívát az alagút technika, amit mintegy húsz évvel ezelőtt az üvegionomerek felhasználására dolgoztak ki. Az üveg-ionomer cementek számos előnyös tulajdonságuk mellett ugyanis alacsony törési szilárdságuk miatt Black II. osztályú kavitások tömésére nem voltak alkalmasak. Ha azonban a feszítőerőknek kitett terület a beteg saját foganyaga marad (approximalis lezáró zománcléc), úgy ez a probléma kiküszöbölődik.
Az alagúttechnika könnyedén kivitelezhető már a cavitás alakítás során is, de igazi előnye töméskészítés közben jelentkezik, mert nem szükséges a bonyolult approximalis forma rekonstrukciójával bajlódni, elegendő a caries behatolási kapuját eltakarni a restauráció idejére. A lézió az occlusalis barázdából, approximális irányba ferdén tartott fissurafúróval érhető el, majd kisméretű acél gömbfúróval tisztítható. Az üreg jobb áttekinthetőségének érdekében orovesztibuláris irányba tágítható a bemeneti nyílás. A dezintegrált zománcprizmákat javasolt kézi műszerrel eltávolítani, majd tisztítás és szárítás után – matrica és ék behelyezését követően – üveg-ionomer cementtel, kompozittal, kompomerrel, vagy ezek kombinációjával tömést készíteni

Minimál invasiv technika.

Az approximalis fekszínen keletkezett cariesek egy sokkal konzervatívabb ellátását eredményezi.

Célja:

 • minél kevesebb élő fertőzött fogszövet megőrzése
 • Fontosa caries eliminálása, a rágófelszín eredeti állapotban marad.

Gyors és fájdalommentes

Nem fúr barázdát- tűhegyes gyémántfúróval- nincs cavitas.

Ragasztórendszerek Bond-ok tartják a tömést és nem a cavitas.

Savazás szükséges előtte.

Legjobb tömőanyag a glassionomer, Fuji 9:

 • folyamatosan ad le Ca
 • jól rögzül, ragasztódik
 • rágóerőt nem bírj
 • por és folyadék alakban, többféle fogszínben kapható
 • fényre kötő