Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A konzerváló fogászat feladata

2010.12.01

KONZERVÁLÓFOGÁSZAT 1-4 ÓRA ANYAGA    

A konzerváló fogászat feladata

ELSŐ: A fájdalom csökkentése, a rágóképesség helyreállítása
           -Az esztétikai követelményeknek eleget tenni : elszineződés, hiába van fehérítés családilag ilyenek a fogai, genetikailag.
           -Caries profilaxis , prevenció ( megelőzés)
           - Caries következményeinek megszüntetése

KONZERVÁLÁS AZT JELENTI, HOGY PRÓBÁLJUK MEGTARATNI A FOGAT. TEHÁT BELÜLRŐL KEZELJÜK.
    
I. Fájdalom csökkentése
    Tehát kezdetben hideg meleg érzékenység. Majd ráharapásra fáj a fog és elő fordulhat éjszaka spontán rohamokban jelentkező
                  fájdalom.(kezdetben is jól látható barnás-sárgás vagy fehéres elszíneződés a fogakon)
                  Minden eggyes folyamatnak vannak jelenségei. Fogak állapota összefügg a táplálkozással.
    
II.Esztétikai követelményeknek eleget tenni
                 A szuvasodás következtében keletkezett foghiányok pótlása, az elszineződés, zománchibák, és fejlődési rendellenségek korrigálása. Ellátása                  jelenti az esztétikát.

III: FOGÉKSZER = SKYCE (általában kismetszőkre vagy hibák elfedésére
                   más fogakon is.Már a 4000 éves azték koponyákon is találtak)
                 -cirkóniumból van de van féldrága kőböl is.
                  Savazás és bonddal lehet feltenni. Fehérítés után érdemes felhelyezni.   

IV. PREVENCIÓ:
    -A fogszuvasodás elkerülése helyes fogápolás ( instruálás és motiválás)
    -Táplálkozási tanácsadás
    -A szuvasodás ellátása

    Akkor lehet elvárni a gyerektől a fogmosást, amikor már tud köpni. Étkezések és főleg gyümölcsök, savas ételek után rögtön nem lehet fogat                   mosni, mert a felpuhított zománcot ledörzsöljük
    Kekszek és cukrok nem jók általában :Dentalis clac- fogszuvasodás.
    
V. Fogszuvasodások következményeinek gyógyítása
    Konzervatív terápiát alkalmazunk vagyis :a fogat kezeljük hogy ne kelljen eltávolni mintha a fognak mentőövet dobnánk hogy továbbra is                   funkcióképes legyen.
    Ha nem látjuk el tovább megy a dolog és vagy gyökérkezelni kell,ha továbbra is problémás, kihúzni.

KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT ÁGAZATAI

    CARIOLÓGIA: a caries keletkezésével és ellátásával foglalkozik
    PREVENCIÓ:  a caries megelőzését biztosító
    ENDODONTIA: a carries következményes megbetegedésének ellátása a feladata

Kofferdam: nyálrekesz , sterilizálás

ANATÓMIAI RÉSZ:
                                A csontos szájüreget három csont határolja :Maxilla,Mandibula,Os.Palatinum                         

1. MAXILLA : felső állcsont
                       össze van nőve a koponyával
                      A maxillatest orrüreg felé néző felszínének jelentősége, hogy ide nyílik   a csont belsejében lévő Highmore-üreg vagy egyszerűen                       arcüreg(sinus maxillaris) Szoros kapcsolatban állhat a nagyörlő fogakkal.
                                                                                               
2. MANDIBULA : alsó állkapocs
                      (patkó alakú test és annak végeiből ferdén felfelé ívelő szárak)
                       mobil, le-fel és oldalirányú mozgásra is alkalmas
                       erősebb, vaskosabb csont , erős compact réteggel van körbe véve.  

    Processus condylaris:izületi fejecs belemegy az izületi árokba, a fül előtt érékelhetjük mozgását
    Os.Mentum :állcsúcs.
    Foramen mentale:az állkapocsi csatorna külső nyílása, általában a 4-5- ös fognál helyezkedik el.
    Canalis mandibularis:a fogmedrek alatt végighúzódó ideg- és ércsatona, melynek kivezető nyílása a Foramen mentale

3.Os.PALATINUM: szájpadcsont
                                 Két részre oszlik:       a, Palatum molle - lágyszájpad
                                                                  b, Palatum durum – kemény, csontos szájpad
                                                                     (izmok, erek tapadnak rajta,amik hátranyúlva a molle-t alkotják)
                        

SZÁJÜREG ANATÓMIA: (Donáth atlasz 76-os kép)

    Irányok a szájban: (Orosz féle könyv 321.o./171.ábra)
                              - Sagittalis –elölről hátrafelé
                              - Transzverzális -harántirányú
                              - Vertikális –függőleges irányú
                              - Medialis –a középső nyílirányú sík(mediansaggitalis) felé
                              - Lateralis –a medialissal ellentétes irány
                              - Oralis –a fogíven belülre, a szájüregbe mutató
                              - Vestibularis –fogíven kívülre, a szájtornác felé mutató
                              - Labialis –a vestibularisnak a frontfogak környéki jelölése
                              - Buccalis –a vestibularisnak az ajkak tájékán         kívüli,arctájéki részén haszn. jelölése
                              - Palatinalis –az oralisnak megfelelő jelölés a felső állcsonton
                              - Lingualis –az oralisnak megfelelő jelölés az állkapcson
    Fogak felszínei:  Mesialis - első középvonal felé közelebb lévő
                                Distalis – első középvonaltól távolabb levő
                               Approximalis – szomszédos foggal határolt
                               Occlusalis – örlőfogak rágófelszíne(másik állcsonton lévő  fogak fele néz)
    
FOGAK ELNEVEZÉSE:

                         1db. fog:DENS
                         Több fog:DENTIS
                         DENS INCISIVUS – 1 metsző         2,1l1,2
                                       DENS CANINUS – szemfog               3l3
                         DENS PRAEMOLARIS – kisörlő       4l4
                         DENTIS PRAEMOLARIS (tsz.)      5,4l4,5
                         DENTIS MOLARIS - örlők             7,6l6,7
    
 A fog anatómiája:  minden fognak van gyökere és felszíne, minden gyökérnek van csúcsi része : apexnek nevezzük.             
                             Van minden gyökérnek a csúcsánál egy nyílás itt lép be az artheria és az ideg és itt lép ki a véna. Ez a foramen apicale.
               Minden fogon belül van egy üreg (cavum pulpe). Nagy kitrejedésu üreg( canalis dentis) ami átmegy a gyökér csatornába
    
    fog korona: coronae dentis
    fog gyökere:radix dentis
    fognyak :cervix dentis vagy collum dentis
    fogbél: pulpa dentis (erek és idegek összessége)

Normál esetben a cervix-en tapad a feszes gingiva (íny).
Helytelen fogmosás, a kor előrehaladta vagy betegség következtében visszahúzódik. A fognyak szabaddá válik, amit nem borít zománc, csak gyengébb cement. Ez könnyen kopik(fognyaki kopás) ,a fog érzékennyé válik, könnyen szuvasodik és meglazulhat.

Gyökérkezelés:
    Gyökérkezelésnél ha nagyon gyulladt az ideg, nem hat az érzéstelenítő  
    Az ideg kiszedése idegtűvel, Donaldson tűvel végezzük a folyamatot. trepanálásnak hívjuk.
             - ha egészséges az ideg: egyben kijön, fehér, gilisztára emlékeztető
             - ha gyulladt az ideg: a kiszedett ideg vérbő, rózsaszínes, piros
             - ha elhalt, gangrénás: az ideg szétesik, nem lehet egyben kiszedni,    bűzös
    
AZ EGÉSZSÉGES FOG SZÖVETTANA (Orosz féle tankönyv)

A fogakat  szervezetünk legszilárdabb állománya a cement-,dentin- és zománcállomány építi fel.Tehát a legkeményebb részünk a zománc!

1.ENAMELUM: vagy Zománc, a fog koronai részét borítja
           Foszforsavas metszet és a CAF-t tartalmazó zománcprizmák alkotják    ,melyek sugaras írányában rendezôdnek ,ez adja a fog                          transzparenciáját(csillogását)

2.DENTIN: a fog keményszöveteinek az egyike, mely a zománc ill. a cement és a fogbél között helyezkedik el. Felépítésében 70% ásványi
                   anyagot, 20% szerves anyagot ( főleg kollagén) és 10% vizet találunk.Szerkezetében elsősorban a csontra hasonlít, de nem tartalmaz sejteket
                   Vastagsága átlagban 3-5 mm. Sárgás árnyalatú színe adja meg a fog  színét, mivel a zománc áttetsző.

3:CEMENT: boritja a fog gyökerét. Cementoblasztok alkotják. Ezekbôl  mennek a Sharpey féle rostok( erős, kötőszövetes kollagén rostok,
                    rögzíti a fogakat) a  gyökérhártyához vagy a periodontiumhoz.

4. PULPA DENTIS: maga a fogbél .A fogbélürben vagy canalisban helyezkedik el ,állománya gél halmazállapotú, nedvdús Kötôszövet,
                  benne erek és fogideg található
    
Gyermekek pl.balesetben kiesett fogait 6-12, de maximum 24 órán belül replantálhatjuk (visszaültethetjük).
A kiesett fogat TILOS megtisztítani, legjobb a nyálas szájban tartani vagy fiziológiás sóoldatban szállítani.
A gyerekeknek hiányzik a kisörlő foguk(qadránsonként 2-2), nincs 1 gyökerű moláris. A III-as fog után a maradandó 6-os következik.
    
ANATÓMIA KORONA:  Az anatómiai korona a fognyakig tart.(zomános rész, fényes)
                            A kor és egyéb külső tényezők hatására a visszahúzódott íny alól hosszabban látszik ki a fog, klinikai koronát látunk.                                           (cementtel borított,matt)
    
 

Alsó frontfogakon az ínyvisszahúzódás jelentôs atrófiával is társulhat.( a fog  elongál)

Megelőzhetjük, ha nem mosunk túl kemény, erős fogkefével fogat( legjobb a medium,azaz közepes keménységű fogkefe) és helyes technikát alkalmazunk. Helyesen az íny lefutásának megfelelôen hátulról elôre haladunk.Speciális fogkrémek is segíthet az ínysorvadás és a kopások megelőzésében.Leggyakrabban a 3-as, 4-es fogaknál tapasztalható egészen fiatal korban is.
    
Atrófia: sorvadás, lepusztul az íny
    
A FOGAK BEIDEGZÉSE: (Orosz féle Tk.83.o.))

XII. pár agyidegünk van(római számmal jelöljük!) melyek az agyból indulnak ki és szerepük az ingerületátvitel.
    Jellegzetessége: agyba közvetíti a perifériáról az ingerület. Itt tudatosul. Érzéstelenítéskor ezt az átvitelt gátoljuk.

Koponya: sella turcica (töröknyereg) –Gasser dúc (V.agyideg központja),benne ül a sella turcica-ban.
Innen indul az V. agyideg,melynek hármas le futása van(három osztatú) : Nervus trigeminus:
                                a, Nervus opthalmicus - szemhez
                                b, Nervus maxillaris - maxillához
                                c, Nervus mandibularis – mandibulához

Nervus alveolaris superior
Nervus alveolaris inferior
Nervus ophtalmicus - szemhélyakat mozgat

Maxillán minden fog kap egy palatinális és egy külső ideg lefutást. Egyből végágat zsbbasztunk.(Minden fogat külön kell és lehet beérzésteleníteni.)

Mandillán a végág látja el a beidegzést. ,( 1 szúrással középvonalig zsibbad)
Ezért vezetéses vagy törzs érzéstelenítésnek hívjuk. A zsibbadás hátulról elôre jön.
Alul 10-15 perc míg hat az érzéstelenítô. Ha csak a nyelve zsibbadt el csak a nervus lingvalist találtam el, tehát rossz helyre találtunk és a fog továbbra is érzékeny marad.
    
 FOGAK RENDELLENSÉGEI

Egyes fogaknak is lehetnek rendellenességei.

I.csoport: -aplasia
               - torsio: fog el van fordulva
               - supraocclusio: rágósíkon túlérő, meghosszabbodott fog
               - infraocclusio: rágósíkot el nem érő rövidebb fog
               - heterotópia: helycsere
               - retinealt : ott marad a csontba
               - impactalt: állcsontban maradt fog beékelődése
               - számfeletti fog
               - mesiodens: csak a 2-ekre jellmzô, alakilag nem közelíti meg a normál formát Pl: csepp alakú
    
II.csoport: zománc meszesedési problémák
                              - zománc-hypoplasia: másodlagos elszíneződés a fogakon pl: fertőzés vagy fluor túladagolás miatt
                                 a felső maradó metszőkön kisebb-nagyobb egyenetlen felületrészek láthatóak, gödrös, barnás csíkokkal, recés
                                 fogkoronaéllel. A hatosok occlusalis felszínének barázdái elsimultak. Szimmetrikusan helyezkednek el rendszerint
                                 a nagymetszőkön, nagyőrlőkön, de előfordul a szemfogakon is.A  tejfogak második örlői is érintettek lehetnek.A
                                 fogzománc hipomineralizációját a zománc transzluceciájának az elváltozása, krétaszerű, sárga és sárgásbarna
                                 elszíneződés jellemzi.
                              - fehér foltos zománc
                              - dentinogenesis imperfecta - nincs a fogakon zománc
                                genetikai eredetű
III.csoport: daganatos elfajulás
                  -idôs korban felszaporodik a zománc(cementóma),     törékennyé válik, gyökérkezelni szinte lehetetlen
                  -fogszeru képzôdmény - odontoma.
                    Nem szokott problémát okozni de nyomhat ideget. Ez egy jó indulati elfajulás, nincs gyökere. Általában alsó állcsontban.
    
FOGAK GYÖKÉR CSATORNA VISZONYAI:
-front fog: egy fog -1 gyökér
-fölsô 4-es: 2 gyökér- 2 csatorna (buccalis,palatinalis)
-felsô 5-ös . egy gyökér 1 csatorna
-felsô 6-os: 3 gyökerű:1 hosszú palatinalis, két hajlott buccalis(mesio,distalis).
-felsô 7-es:  Lehet. Hogy kúposan összeérnek a gyökerek, de lehet,      hogy 1 gyökerűnek néz ki,de 3! Csatonája van. Vagy olyan, mint a 6-os.
               Alsó fogak 1-5: 1 gyökér - 1csatorna
                                    6: 2 gyökér – 3 csatorna(1  distalis, mesiolingvalis, mesiobuccalis) koronai pulpa követi a fog ívét ”pulpaszarv”