Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FOGPÓTLÁSOK

2014.05.26

 A FOGPÓTLÁSOK FELADATA

A fogpótlások célja "a foghijasság leplezése, és a rágóképesség helyreállítása."

A XX. sz.-tól fogva: " a fogpótlás kozmetikai, funkcionális és biológiai célt szolgál. " - Salamon Henrik

 

A RÁGÓKÉSZÜLÉK FOGALMA

q  A szájüreg a kisegítő izomzattal, az állkapoccsal és a felső állcsonttal  együtt rágószervnek, vagy rágókészüléknek nevezzük.Legfontosabb funkciója a rágás. A hangképzésben is fontos szerepe van. E két funkcióhoz társul az esztétikai hatás. Mindezekben fontos szerepet kap a fogazat.

HIÁNYOS FOGAZAT:CSÖKKENT ÉRTÉKŰ FUNKCIÓ ÉS ROSSZ ESZTÉTIKAI HATÁS

Megbomlik a harmónia

a fogazatban: strukturális változások:

q vándorlás, legyezőszerűen szétnyílik a front,

q a fogak dőlése a hiány felé

q A gingiva lesorvad a hiányt határoló fogakon /fognyaki érzékenység, atrófia /

q Az antagonisták kiemelkednek  a rágósíkból.

 

 

 kepkivagas.png

 

KÖVETKEZMÉNYEK

 

q Mindezek zavarják a rágómozgásokat, az állkapocsmozgások neuromusculáris vezérlését, esetleg egyes fogak vagy fogcsoportok túlterhelté válhatnak, ez pedig további paradontium pusztuláshoz vezet.

A FOPGPÓTLÁSTAN FELADATA

q A fogak pótlása, a megfelelő morfológiai rekonstrukció és a funkció helyreállítása, beleértve a rágás, a beszéd és esztétikai funkciót is.

 

q Fontos a statikai, dinamikai és biológiai szabályszerűségek ismerete és figyelembevétele.

 

Foghiányok típusai
1. Sorvégi
2. Sorközi
3. Sorvégi és sorközi kombinációja 
4.  A subt
tális esetek: egy vagy két fog van csak a szájban.

5. Teljes foghiányok

 

 

A fogpótlások csoportosíthatók a megtámasztás szerint: 

1. dentális, azaz a saját fogakon rögzített pótlások FIX FORGMŰVEK

2. mucosalis megtámasztású: a nyálkahártya-csonttalapzaton elhorgonyzott kivehető pótlások KIVEHETŐ LEMEZES FOFMŰVEK, PROTÉZISEK: részleges, és teljes

A  fix fogpótlások lehetőségei

A mai modern fogászati technológia szerencsére számos módszert kínál a fogpótlás terén. Az, hogy ezek közül a fogpótlási lehetőségek közül melyiket választjuk, mindig a pótolni kívánt fogak számától és a foghiány elhelyezkedésétől, a környező fogak, a fogágy, és a nyálkahártya-csont alapzat állapotától, a harapási magasságtól vagy annak rendellenességeitől, valamint a páciens általános egészségi állapotától (pl. fémallergia) és természetesen egyéni elvárásaitól és lehetőségeitől is függ.

• Korona (szólókorona): a lecsiszolt fog teljes felszínét borító rögzített fogpótlás, mely az előkészített csonkra ragasztócementtel kerül rögzítésre, alkalmazása akkor javasolt, ha kevés az épen maradt fogszövet, ami így fogtöméssel vagy betéttel nem pótolható. Készíthető a fogak alaki és esztétikai rendellenességeinek helyreállítása esetén, valamint kivehető fogpótlások rögzítésének fokozására.

• Csapos korona: nagymértékű destrukció esetén, ha a fog koronai része teljesen vagy helyreállíthatatlanul elpusztult, de a gyökér/gyökerek és az azt körülvevő fogágy ép, lehetőség van a fogpótlás gyökérben történő rögzítésére is, ennek előfeltétele a gyökérben lévő kifogástalan gyökértömés jelenléte, valamint a megfelelő anatómiai viszonyok. Ilyenkor az előzetesen megformált gyökér üregbe egy „nyúlvánnyal” (csappal) rögzülő műcsonk kerül, amely a lecsiszolt fogkoronát helyettesíti, és erre kerül rögzítésre a fogpótlás (korona, híd, részleges fogsor rögzítő koronája).

• Híd: a hiányzó fogat/fogakat határoló két vagy több pillérfogra kerülő koronákból (horgonykoronák) és az ezeket összekötő, a foghiányt áthidaló részből (hídtest) álló, egyben készített rögzített fogpótlás, amely csak a hiányzó fogakat pótolja (fogágyat, ínyt nem), egy vagy több egymás melletti fog hiánya esetén alkalmazható, ha a foghiány nem túlságosan nagy kiterjedésű, és a hiány területén lévő nyálkahártya-csont alapzat sorvadása sem nagy mértékű, amely további helyreállítást igényelne.

• Inlay rögzítésű híd: kisebb foghiányok esetén ( egy fog hiánya), a szomszédos fogakba készített üregekben rögzülő betétekből, és az azokat összekötő hídtestből álló fogpótlás, mely így a szomszédos fogak lecsiszolás nélkül elkészíthető, ha azokban korábban nagyobb tömés vagy szuvasodás volt.

• Részleges vagy teljes kivehető műfogsor: teljes foghiány, vagy még megmaradt fogakkal kialakult, de rögzített fogpótlással már nem ellátható nagyobb kiterjedésű, részleges foghiány esetén készített műanyag vagy fém alaplemezes kivehető fogpótlások, melyek a hiányzó fogak mellett az elsorvadt nyálkahártya-csont alapzat egy részét is pótolják (műíny), a rágóerőt így nemcsak a fogakra, hanem az ínyrészekre is elosztva, rögzítésük pedig vagy teljesen a fogatlan állcsontrészek felhasználásával, vagy még meglévő fogak esetén a fogsorban elhelyezett és a támfogakon rögzülő speciális, rejtett elhorgonyzásokkal történik (öntött kapocsrendszerek, csúsztatók, merevítőrudak, patentrendszerek, teleszkópok)

• Implantátum: fogbeültetés vagy műgyökér beültetés, a legkorszerűbb fogpótlási mód, mellyel a páciens visszanyeri „saját” fogát. Az eljárás során a hiányzó fog vagy fogak helyére titánötvözetből készülő, változatos formájú és méretű implantátum csavarok kerülnek behelyezésre, majd a gyógyulás (csontosodás) után ezen implantátumokba illesztett felépítményekre készülő rögzített vagy kivehető fogpótlásokkal, a szomszédos fogak megkímélésével állítható helyre a foghiány, kiváló esztétikai és funkcionális eredménnyel és tartóssággal

• Héjkerámia: az esztétikus fogpótlások egyik leglátványosabb eredményt hozó típusa a frontfogak elülső, látható felszínére készülő héjkerámiák. Ahogyan az elnevezés is mutatja, ezek nagyon precízen elkészített és pontosan illeszkedő, héjszerűen elvékonyított porcelánból készülő fogpótlások. Elsősorban a frontfogak szembetűnő esztétikai hibáinak, mint az elszíneződés (gyökérkezelt fogak, gyógyszerek által okozott), fejlődési rendellenességek, zománcdefektusok, alaki vagy méretbeli eltérések, a fogak között lévő nagyobb méretű rések, sérülések korrekciójára, megszüntetésére alkalmazott fogművek, melyek segítségével elkerülhető a fogak lecsiszolása és teljes borítókorona felhelyezése. Készíthetők még emellett a páciens kifejezett esztétikai igénye esetén, ha az fogfehérítéssel nem megoldható.
    Nem alkalmazhatóak azonban a fogak nagyfokú destrukciójának helyreállítására, illetve ha a fogban nagyméretű fogtömések vannak, erőteljes kopottság, fogtorlódás, harapási rendellenességek (mélyharapás, élharapás), éjszakai fogcsikorgatás, súlyosabb íny-és fogágy gyulladás esetén. 
    Általában az ún. indirekt héjakat alkalmazzuk, melyeket az előkészített fogfelszínről vett precíziós lenyomat alapján a fogtechnikus készít el, és a következő kezelés során kerülnek a fogorvos által végleges rögzítésre. Elkészítésük nagyon pontos fogorvosi és fogtechnikai munkát igényel. Amennyiben a páciens a környező fogakénál világosabb fogszínt szeretne, úgy első lépésben egy fogfehérítésre van szükség, hogy utólag ne legyen szembetűnő színbeli eltérés a héjak melletti fogakhoz képest. A további kezelés során a gondosan érzéstelenített fog vagy fogak külső (ajak felé néző) felszínéről és az éli részéről speciális fúrókkal eltávolítunk kb. 0.5-1mm zománcréteget, vállasan (alátámasztást készítve) preparálva, majd az így kialakított felszínről precíziós lenyomatot készítünk, meghatározzuk a kívánt fogszínt, végül ideiglenes héjat helyezünk fel az érzékeny fogfelszín védelmére. A következő kezelésben az elkészült héjat bepróbáljuk, ellenőrizzük az illeszkedést, széli záródást, fogszínt, majd speciális ragasztócement segítségével a héjat a fogra ragasztjuk, és véglegesen kidolgozzuk, polírozzuk.
    Napjainkban az esztétikus héj fogpótlások forradalmi újítása a kontaktlencse vékonyságú, különleges kerámiából készülő héjkerámia, amely előzetesen semmiféle csiszolást, foganyag feláldozást nem igényel, közvetlenül a helyreállítandó fogak felszínére rögzíthető, a fogakéval megegyező fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, így hosszútávon is megbízható esztétikai eredményt biztosít.

 

 KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK

q A hiányzó fogak pótlása rögzített fogművekkel nem oldható meg, mert sem a meglévő fogak száma sem pedig elhelyezkedésük ezt nem teszi lehetővé.

   - részleges lemezes fogpótlások,

   - teljes lemezes fogpótlások

   - a fix és a lemezes fogművek kombinációja

      / kombinált fogpótlások /