Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Barázdazárás

2010.01.22

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

A fog keményszöveteinek restaurációja, barázdazárás

 

Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma

 

 

BARÁZDAZÁRÁS

 

Kép

I. Alapvető megfontolások

 

1. A megbetegedés elnevezése

-        A fogak rizikó gödröcskéi és barázdái

-        Zománc caries (caries incipiens, caries superficialis) a fogak gödröcskéi és barázdái területén

 

2. A megbetegedés definíciója

Cariesmentes fogak irreguláris, mély, nehezen tisztítható gödröcskéi és barázdái. Kedvezőtlen morfológiájú és/vagy szerkezetű, ép, de szuvasodásra hajlamos gödröcskék és barázdák.

Csak mikroszkóposan észlelhető, remineralizációra képes kezdődő zománc caries, és/vagy cavitatioval járó zománc caries a fogak gödröcskéiben és barázdáiban.

Kép

 

 

II. Diagnózis

 

1. Anamnézis

1.1.   Általános anamnézis

1.2.      Fogászati anamnézis

         Egyéni caries rizikó felmérés (szájápolási és táplálkozási szokások, korábbi fogászati beavatkozások, általános betegségek, fogyatékosság, szociális háttér)

 

2. Diagnosztikai eljárások

2.1.      Betegvizsgálat: klinikai fogászati vizsgálat, inspectio, palpatio (óvatos szondahasználat!) plakkmentes, száraz fogfelszíneken

2.2.      Képalkotó eljárások: röntgen felvétel (szárnyas film)

2.3.      Laboratóriumi vizsgálatok: nem szükséges.

 

 

III. Terápia

 

1. Terápiás/megelőző eljárások

  1. A választható eljárások felsorolása

A barázdazárás elsősorban primér caries preventív eljárás. Ma már azonban elegendő evidencia áll rendelkezésre gyógyító (szekunder preventív) eljárásként, azaz a zománc caries progressziójának megakadályozása (a carieses folyamat megállítása) céljából való alkalmazására is.

A barázdazárás elsődlegesen non-invazív technika.

Invazív formája szűk barázdabemenet esetén – minimális preparálással, a barázdaalap megnyitásával és kiszélesítésével – alkalmazható.

Kiterjesztett barázdazárás (preventív rezin tömés): ugyanazon occlusális felszínen egyidejűleg készített preventív barázdazárás és minimális cavitasalkítással járó tömés.

Felhasználható anyagok: kémiai úton, vagy fényre polimerizálódó anyagok (átlátszó, opak, színes változatban).

-                     resin/kompozit (áttörőben lévő fogaknál nem ajánlott)

-                     glassionomer (áttörőben lévő fogak, elégtelen compliance esetén ajánlott

-                     kompomer

  1. A terápiás eljárások kiválasztásának szempontjai

-                     a páciens életkora, caries aktivitása, veszélyeztetettségének mértéke,

            együttműködő készsége

-                     a lezárandó fog típusa, rizikó státusza, denticiós stádiuma

            Indikáció:

-                     Rizikó páciensek (általános egészségi állapot, fogyatékosság és/vagy fogászati

            veszélyeztetettség, caries aktivitás)

-                     Rizikó gödröcskék és barázdák

            - áttörőben lévő maradó molárisok rágófelszíni barázdái

            - áttört tejőrlők, maradó kis- és nagyőrlők retenciós gödröcskéi és/vagy barázdái

            - felső metszőfogak palatinális gödröcskéi.

            Gazdaságossági szempontok alapján nem javasolt a lezárás:

-                     öntisztuló sekély barázdarendszer

-                     approximális szuvasodások fennállása

-                     több mint négy éve áttört egészséges fog esetében.

c    Az egyes terápiás eljárások kivitelezése:

1.      A lezárandó felületek mechanikai tisztítása (fluormentes polírpaszta, polírkefe, gumiharang, és/vagy air-polishing techika segítségével), mosása, szárítása

2.      Invazív eljárás esetén zománc-plasztika, azaz a barázda bemenetek kiszélesítése finom gyémántfúróval

3.      Gondos izolálás (vattarolni vagy kofferdám)

4.      A zománc kondicionálása (35%-os foszforsavval 30-60 sec-ig)

5.      A sav lemosása 20-40 sec-ig

6.      Szárítás 15-30 sec-ig (de nem kiszárítás üvegionomer anyag esetén), majd vizuális kontroll (kellően matt-e a kezelt felület)

7.      A barázdazáró anyag applikálása

8.      Az anyag polimerizálása (fényre kötőanyag esetén 30-40 sec-os megvilágítás)

9.      A zárás ellenőrzése (vizuálisan és tapintással), okkluzió-kontroll, szükség esetén korrekció

10.  Lokális fluoridálás

 

2. Eredmény /Vizsgálatok/ Indikátorok

Jól záródó, anatómikus kialakítású, a fogzománccal egységes struktúrát képező fogfelszín.

Eredmény mutatók:       - a barázdazáró anyag sértetlen és beborítja a kezelt területet

                                    - az okkluzió megtartott

                                    - nincs fogszuvasodás kialakulására utaló jel

Kép

 

 

IV. Rehabilitáció

 

 

V. Gondozás

 

1. Ellenőrzés

Félévente vizuális és taktilis ellenőrző vizsgálat, esetleg röntgenfelvétel is. Szükség esetén újrazárás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.