Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Síkok és írányok a szájban

2010.11.05

Síkok: két tengely határoz meg egy síkot

 Frontális / coronalis sík (homloksík)

a homlokkal ill. a korona varrattal (sutura coronalis-szal) párhuzamos

elülső és hátsó testfél ill. testszeletek képezhetők

Transversalis / horizontális sík (vízszintes sík)

felső és alsó testfél ill. testszeletek képezhetők

Sagittalis síkok (nyílirányú)

Ø      median sík = pontosan a kp. vonalon áthaladó sík (Szimmetria sík)

Ø      paramedian síkok = a median síkkal párhuzamos síkok

Tengelyek és irányok

Hosszanti / longitudinális / vertikális irány: (felülről lefelé)

         cranialis (cranium = koponya)

         caudalis (cauda = farok, farki rész)

         superior / sup. = felső

         inferior / inf. = alsó

         proximalis / prox. = a test képzeletbeli kp. pontjához közelebbi, vagy végdarabtól távolabbi

         distalis / dist. = a test képzeletbeli kp. pontjától távolabbi, vagy végdarabhoz közelebbi

Haránt / transversalis / horizontális irány: jobbról balra (nekem balról jobbra)

         medialis / med. = kp. vonalhoz közelebbi, belső (alkaron: ulnaris, lábszáron: tibialis)

         lateralis / lat. = kp. vonaltól távolabbi, külső (alkaron: radialis, lábszáron: fibularis)

         medius – intermedius = 3 párhuzamos képlet közül a középső

         dexter / dext. = jobb

         sinister / sin. = bal

Nyíl- / sagittalis irány: (elölről hátra)

         anterior / ant. = elülső

         posterior / post. = hátulsó

         ventralis (venter = has, gyomor)

         dorsalis (dorsum = hát)

         palmaris / volaris (palma = tenyér)

         plantaris (planta = talp)

         externus / ext. = külső

         internus / int. = belső

         superficialis / supf. = felszínes, felületes

         profundus / prof. = mély

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főleg a fogak leírására használt irányok:.

Kép  

Anterior – előre, elöl lévő, a test hossztengelyére merőleges irány. Ellentettje a posterior, mely hátul lévőt jelent

Apikális – a fog tengelyében a gyökércsúcs felé mutató. Ellentettje az okkluzális vagy incizális, mely a rágófelszín felé mutat

Approximális – a szomszédos fog felé néző felszín. A középvonalhoz közelebb eső a meziális, a távolabb eső a disztális felszíne a fognak

Axiális – a fog tengelye irányában

Bukkális – az  orca felőli. Csak az őrlőfogak területén használjuk, ahol az orcák jelen vannak. Ellentettje az orális (palatinális vagy linguális), mely a szájüreg felé néz

Camper sík – a bal  subnasale porion vonal, valamint a jobb porion által meghatározott sík. Mivel párhuzamos a rágósíkkal, a fogak elvesztése után, annak meghatározására használják

Cervikális – a fog tengelyében a fognyak irányában. A fognyak a gyökér és a korona találkozásánál, a zománc-cement határnál található

Disztális – a középvonaltól el, tehát a fogív mentén hátrább lévő. Ellentettje a meziális, mely a középvonal felé tartó irányt jelöli. Minden fognak van egy disztális felszíne, az őrlőfogaknak diszto-bukkális és diszto-orális szögletük, illetve csücskük. Az alsó őrlőknek disztális és meziális gyökerük, a felsőknek diszto-bukkális és mezio-bukkális gyökerük van

Faciális – a fogívektől kifelé mutató. Rokonértelmű a vesztibulárissal, labiálissal és a bukkálissal

Frankfurti horizontális – a bal orbitale porion vonalon, valamint a jobb porionon átfektetett sík. A fej beállítására szokták használni.

Frontális vagy vertikális vagy koronális sík – az arc síkjával párhuzamos, jobbról-balra haladó, függőleges sík. Merőleges a horizontális és középsíkra

Gingivális – a fog tengelyében az ínyszél irányában. Rokonértelmű a cervikálissal

Horizontális vagy transzverzális, vízszintes sík – egyenes fejtartás és távolba néző szem mellett párhuzamos a föld síkjával. Merőleges a szagittális és frontális síkra

Incizális – az elülső (front) fogak éleinek az irányában. Az őrlőknél rágó- vagy okkluzális felszín kifejezést használunk

Inferior – lefelé, a lábak irányába mutató. Ellentettje a superior, mely felfelé, a fejcsúcs irányába mutató. A fogakra kevésbé, inkább a fogak mellett lévő képletek helyzetének meghatározására használjuk.

Interproximális – a két szomszédos fog között

Középsík vagy medián-szagittális sík – a fej szimmetriasíkja, a koponyát két egyforma, jobb és bal részre osztja

Kvadráns – ha az összezárt fogsort a középsíkkal és a rágósíkkal „elvágjuk”, négy egyenlő részt kapunk. Ezek egyikét kvadránsnak nevezzük. Felnőtteknél egy kvadránsban 8 fogat (2 metszőt, 1 szemfogat, 2 kisőrlőt és 3 nagyőrlőt), gyerekeknél 5 fogat (2 metszőt, 1 szemfogat és 2 tejőrlőt) találunk

Kép

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labiális – az ajak felőli. Csak a frontfogak területén használjuk, ahol az ajkak találhatóak. Ellentettje az orális (palatinalis vagy linguális), mely a szájüreg felé néz. Rokonértelmű a vesztibulárissal és a faciálissal

Lingvalis – befelé, a nyelv felé néző. Az orálissal rokon értelmű, de általában csak az alsó fogíven használjuk

Mandibuláris – az állkapocshoz tartozó képletek jelölésére

Maxillaris – a felső állcsonthoz tartozó képletek jelölésére

Meziális – a fogív mentén a középvonal felé mutató. Ellentettje a distális, mely a középvonaltól el, tehát a fogív mentén hátrább lévő irányt jelöli. Minden fognak van egy meziális felszíne, az őrlőfogaknak mezio-bukkális és mezio-orális szögletük, illetve csücskük. Az alsó őrlőknek meziális és distális gyökerük, a felsőknek diszto-bukkális és mezio-bukkális gyökerük van

Okkluzális – őrlőfogaknál a rágósík irányában. Minden őrlőfognak van okkluzális, azaz rágófelszíne. Frontfogaknál incizálist használunk

Orális – befelé, a szájüreg felé mutató. Felső fogaknál palatinalis, alsó fogaknál lingvalis a megfelelője

Palatinalis – befelé, a szájpad felé mutató. Az orálissal rokon értelmű, de általában csak a felső fogíven használjuk

Posterior – hátra, hátul lévő. A test hossztengelyére merőleges irány. Ellentettje az anterior, mely elöl lévőt jelent

Rágósík – a bal alsó középső metszőfog metszőélének a meziális sarkán és a két legutolsó alsó őrlőfog külső-hátsó csücskén átfektetett sík

Superior – felfelé, a fejcsúcs irányába mutató. A fogakra kevésbé, inkább a fogak mellett lévő képletek helyzetének meghatározására használjuk. Ellentettje az inferior, mely lefelé, a lábak irányába mutatót jelent

Szagittális sík – nyílirányú, elölről hátra húzódó függőleges, a horizontális síkra (a föld síkjára) merőleges és a középsíkkal párhuzamos sík

Vestibuláris – a fogívektől kifelé, a szájtornác (vestibulum) felé néző. Rokonértelmű a faciálissal, frontfogak estén labiálissal és rágófogak estén a bukkálissal

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emberi test síkjai és irányai

1.

Az emberi test síkjai:

     
   

   

a kép eredeti helye:

   

egyelőre nem sikerült visszakeresni

     
   

    a kép eredeti helye:
   

http://www.vhlab.umn.edu/atlas/
anatutorial/graphics/anatomic.gif

     
  - vízszintes sík  =  horizontális sík
     
   
    a kép eredeti helye:
    http://www.madsci.org/~lynn/VH/Transverse.gif
     
   
   

(a férfi koponya vízszintes metszetének mpg kiterjesztésű
 videoja a képre kattintva indul)

   

a video eredeti helye:

   

http://www.dhpc.adelaide.edu.au/projects/
vishuman2/mpegs/male_head_axial_large.mpg

     
     
  - homloksík  =  frontális sík
     
   
    a kép eredeti helye:
    http://www.madsci.org/~lynn/VH/coronal.gif
     
   

   

(a férfi koponya frontalis metszetének mpg kiterjesztésű
 videoja a képre kattintva indul)

   

a video eredeti helye:

   

http://www.dhpc.adelaide.edu.au/projects/
vishuman2/mpegs/male_head_coronal_large.mpg

     
     
  - nyílirányú sík =  sagittalis sík
     
   
   

a kép eredeti helye:

    http://www.madsci.org/~lynn/VH/sagittal.gif
     
   
    (a férfi koponya nyílirányú metszetének mpg kiterjesztésű
 videoja a képre kattintva indul)
    a video eredeti helye:
   

http://www.dhpc.adelaide.edu.au/projects/
vishuman2/mpegs/male_head_sagittal_large.mpg

     
     
     
2. Az emberi test főbb irányai:
     
  - a test középvonalához közelebb eső

=

medialis
   

   

a kép eredeti helye:

   

http://www.fotosearch.com/
bigcomp.asp?path=LIF/LIF126/3D601004.jpg

         
  - a test középvonalától távolabb eső

=

lateralis
         
         
         
         
  - felső = superior    
             
  - alsó = inferior    
             
   

   

a kép eredeti helye:

   

http://www.fotosearch.com/
bigcomp.asp?path=LIF/LIF126/3D601007.jpg

             
  -

koponyai

=

cranialis

   
             
  - farki

=

caudalis

   
         
         
         
         
  - háti

=

dorsalis

   
             
  - hasi

=

ventralis

   
             
   

   

a kép eredeti helye:

   

http://www.fotosearch.com/
bigcomp.asp?path=LIF/LIF126/3D601002.jpg

             
  - elülső

=

anterior

   
             
  - hátulsó

=

posterior

   
             
             
             
             
  - jobb = dexter    
             
   

   

a kép eredeti helye:

   

http://www.fotosearch.com/
bigcomp.asp?path=LIF/LIF126/3D601007.jpg

             
  - bal = sinister    
         
         
         
             
  - (a végtag) törzshöz közelebbi része = proximalis
             
   

   

a kép eredeti helye:

   

egyelőre nem sikerült visszakeresni

             
  - (a végtag) törzstől távolabbi része = distalis
         
         
         
         
  - külső

=

externus

   
             
   

   

a kép eredeti helye:

   

http://fromyourdoctor.com/document/
Content/images/skin_anatomy.gif

             
  - belső = internus    
             
             
             
             
  - felületes

=

superficialis  
             
   

   

a kép eredeti helye:

   

http://fromyourdoctor.com/document/
Content/images/skin_anatomy.gif

  - mély

=

profundus  
 
 
 

Készítette: Fodor

módosítva: 2010. augusztus 21.

 

 

 

Tájékozódási pontok:

koponya

BP: bipupillaris vonal: a távolba néző szemek esetében a két pupillát összekötő egyenes

FH: frankfurti horizontális

 1. orbitale: a csontos szemüreg szélének legmélyebben levő pontja
 2. porion (tragion): a fülcsap (tragus) legfelső-leghátsó pontja (porus accusticus externus: külső hallónyílás)
 3. külső szemzugpont (exocanthus): a külső szemzug legkülső pontja
 4. nasion (subnasale, orralap-pont): az orrsövény és a felsőajak vízszintes választóvonalának és az arc középvonalának a metszéspontja
 5. gnathion (állcsúcspont): az álcsúcs legelülsőbb, legmélyebb pontja, az arc középvonalában
 6. gonion (állkapocs-szöglet pont): a csontos állkapocsszöglet leghátsó, legmélyebb pontja feletti bőrpont
 7. glabella: a homlokcsont orrnyereg feletti legkiemelkedőbb pontja az arc középvonalában
 8. condyluspont (fejecspont): az állkapocs fejének térbeli középpontja. Ez az élőben nem jelölhető meg, helyette használatos az ectocondylare, mely a centrális relációban lévő ízületi fej legkiemelkedőbb oldalsó pontját jelenti.
 9. Incision inferius (alsó metszőéli pont): az alsó metszőfogak élét érintő egyenesnek az arc középsíkjával alkotott metszéspontja. E pontnak a gnathológiában használt elnevezése a symphysispont.
 10. orrszárnypont: az orrszárny legkülső-legmélyebb pontja

Síkok:

 • sagittalis: nyíl irányú sík
 • mediansagittalis: középső nyílirányú, az arc középvonalán áthaladó sík
 • horisontalis: vízszintessel párhuzamos sík (távolba néző szemmel)
 • transversalis: az arc síkjával párhuzamosan futó, a horisontalis és sagittalis síkra merőleges sík

Fő irányok:

 • sagitalis: nyíl irányú (előröl hátra, hátulról előre mutató irány)
 • verticalis: függőleges (fentről le, lentről fel)
 • transversalis: oldalirányú (jobbról balra, balról jobbra)

Irányok a szájüregben:

 • oralis: a fogíven belülre, a szájüregbe mutató irány
 • mesiodistalis: fogív mentén haladva
 • mesialis: középvonal felé eső
 • distalis: középvonaltól távol eső
 • orovestibularis: fogínyre merőleges
 • oralis palatinalis: felül
 • oralis lingualis: alul
 • vestibularis: labialis – frontfogak, buccalis – őrlőfogak
 • approximalis: szomszédos fog felőli
 • interproximalis: két szomszédos fog közötti
 • occlusalis: ellentétes fogív felőli rész az őrlőfogaknál
 • incisalis: ellentétes fogív felőli rész a frontfogaknál

Iránysíkok, melyek meghatározásához három pont kell:

 • 2. Frankfurti horizontális: OP felvételnél a két porion és a baloldali orbitale által meghatározott sík
 • 3. Camper-féle sík: a két porion és baloldali nasion által meghatározott sík (rágósík meghatározására használják)
 • 4. rágósík: meghatározásához az alsó fogsoron a következő pontok segítenek: incision inferius pont (bal alsó középső metsző /31/ élének mesialis sarka és a két alsó utolsó őrlőfog distobuccalis csücskén átfektetett sík - alsó fogak rágófelszínének mindegyike e sík alatt helyezkedik el
 • 5. Spee-görbe: alsó fogsor íveltsége sagittalis irányból nézve
 • 6. Nonson görbe: Transversalis (arc felőli) irányból nézve minden fog buccalis csücske feljebb van mint a lingualis, köríven helyezkednek el.

fej

Fog részei:

 • corona dentis
 • radix dentis
 • collum dentis

Irányok a fogakon:

 • occlusalis: az őrlőfogak rágófelszíne felé tekintő irány
 • apicalis vagy radicalis: a fog gyökerének csúcsa felé tekintő irány
 • incisalis: a metszőfogak éle felé tekintő irány
 • axialis: a fog hossztengelyének iránya
 • cervicalis: a fognyak felé mutató irány
 • gingivalis: az ínyszél felé tekintő irány
fog01