Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Orvosi latin

2010.10.04

Orvosi latin

Praefixumok, szókezdő és szóközi tövek:
latin Görög magyar
(fosztóképző) in-/im-, ab a-/an- -talan, -telen
ab- apo- -tól, -től, el
ad- -hoz, -hez, -höz, oda
ante-, prae-, pro- pro-, pros előtt, előre
post- után
extra- ecto-, exo- külső, kívül
intra- endo- ki
ex- ec- ki
im-/in- en- -ba, -be, benne
infra-, sub- hypo- Alatt, csökkent
supra- Hyper-, epi- Felett, emelkedett
con-, com- syn-, sym- Össze, együtt
dis- Szét
circum- peri- Körül
juxta- (iuxta-) para- Mellett
contra- anti- ellen
de- El, le
dys- Hibás, eltérő
inter- Között
meta- Középen, változás
per-, trans- dia- Át, keresztül
re- Vissza, újra
retro- Mögött, visszafelé

Abdomin- Has
Acanth- Tövis, fog
Acid- Sav
Acr- Csúcsos, kiálló
Actin- Sugár
Aden- Mirigy
Adip- Zsír
Adren- Mellékvese
Aer- Levegő
Allo- Idegen, más normálistól eltérő
Andr- Férfi
Angi- ér
Ant(i) Ellen
Arteri- Verőér
Arthr- Ízület
Articul- Ízület
Auto- Saját, az adott egyedből származó
Bacil- Bacilus
Bacter- Baktérium
Bi- Két, kettős
Blenn- Nyálka
Brachi- Kar
Brachy- Rövid
Cancer-, carcin- Rák
Capillar- Hajszálér
Capit- Fej
Cardi- Szív
Carp- Kéztő
Cav- Üreg, mélyedés
Cephal- Fej
Cer- Viasz
Cerebr- Agyvelő
Cervic- Nyak
Chondr- Porc
Col(i)-, colon- Vastagbél
Contra- Ellen
Cortic- Kéreg
Cost- Borda
Crani- Koponya
Crico- Gyűrű
Cyt- Sejt
Dent- Fog
Der- Nyak
Derm- Bőr
Dextr- Jobb
Dors- Hát
Duct- Vezetés
Dur- Kemény
Dys- Hibás
Ecto- Kívül
Encephal- Agyvelő
Endo- Belül
Epi- Felül
Fibr- Rost
Front- Homlok
Gangli- Idegdúc
Gastr- Gyomor
Gland- Mirigy
Gloss-, glott- Nyelv
Glyc- Édes
Grav- Terhes, súlyos
Gyn(ae)- Nő
Haem- Vér
Hepat- Máj
Heter- Eltérő, más
Hist- Szövet
Hydr- Víz
Hyp- Alatt
Hyper- Felett
Inter- Között
Intestin- Bél
Intra- Belül
Iso- Azonos, hasonló
Junct- Kapocs
Kerat- Szaru
Labi- Ajak
Lact- Tej
Laev- Bal
Laryng- Gége
Later- Oldal
Lingu- Nyelv
Lip- Zsír
Loc- Hely
Lox- Ferde
Lymph- Folyadék
Macr-, mega-, megal- Nagy
Medi- Középső
Mening- Hártya
Mes- Középső
Meta- Után, mögött
My- Izom
Myel- Velő
Myx- Nyálka
Narc- Érzéketlenség
Nas- Orr
Neo- Új
Nephr- Vese
Neur- Ideg
Odont- Fog
Or- Száj
Oss- Csont
Para- Mellett
Peri- Körül
Pharm(ac) Gyógyszer
Pharyng- Garat
Pneumo(n) Tüdő
Pnoe- Légzés
Poly- SokPost- Után
Prae- Előtt, megelőző
Praeter- Mellett
Pseud- Ál, hamis
Py- Genny
Pyel- Vesemedence
Radi- Sugár
Ren- Vese
Semi- Fél
Sept- Fal, sövény
Ser- Savó
Sial- Nyál
Somat- Test
Spasm- Görcs
Spirat- Légzés
Splanch- Zsiger
Stoma(t)- Száj
Strict- Összenyomás
Sub- Alatt
Super- Felett
Tachy- Gyors, szapora
Tact- Érintés
Therap- Kezelés
Thorac- Mellkas
Thromb- Rög
Trache- Légcső
Traumat- Sérülés

Képzők (szuffixumok és utótagok):

-algesia, -algia Fájdalom
-alis, e Valamihez tartozó
-blast Csíra
-cyta Sejt
-ectasia Kitágulás
-ectomia Kivágás
-formis Alakú
-gen Eredetű, keltő
-gnosis Tudás, ismeret
-ia -ság, ség, -ászat
-iasis Betegség
-io -ás, -és
-itis Gyulladás
-malacia Lágyulás
-megalia Megnagyobbodás
-oid Hasonló, szerű
-oma Daganat
-opia Látás
-osis Bántalom, betegség
-pathia Bántalom
-phobia Iszony
-plegia Bénulás
-ptoe Köpés
-rrhaphia Varrat
-rrhagia Vérzés
-scop Tükrös vizsgálóeszköz
-tom Vágóeszköz
-tomia Műtéti metszés
-trophia Táplálkozás
-uria Vizeletürítés

masculinum hímnem
femininum nőnem
neutrum semlegesnem
singularis egyesszám
pluralis többesszám
nominativus alanyeset
genitivus birtokos eset
accusativus tárgyeset
dativus részeseset
ablativus általános határozó
I.Corpus humanum – Az emberi test:

Kép  

Corpus oris, n test
Humanus, a, um emberi
Caput itis, n fej
Collum i, n nyak
Truncus i, m törzs
Extremitas atis, f végtag
Thorax acis, m mellkas
Abdomen inis, n has
Pelvis is, f medence
Frons ntis, f homlok
Oculus i, m szem
Auris is, f fül
Nasus i, m orr
Os oris, n száj
Facies ei, f arc, felszín
Brachium ii, n kar, felkar
Cubitus i, m könyök
Antebrachium ii, n alkar
Manus us, f kéz
Digitus i, ujj
Coxa ae, f csípő
Pes pedis, m láb
Genu us, n térd

II. Nomina anatomica – anatómiai gyűjtőnevek:
Nomen inis, n Név
Anatomicus, a, um Anatómiai
Os ossis, n Csont
Arcus us, m Ív
Aorta ae, f Aorta
Musculus i, m Izom
Vena ae, f Véna, visszér
Arteria ae, f Artéria, verőér
Glandula ae, f Mirigy
Lingua ae,f Nyelv
Lobus i, m Lebeny
Hepar atis, n Máj
Ligamentum i, n Szalag
Angulus i, m Szöglet
Nervus i, m Ideg
Sinus us, m Öböl, üreg
Valvula ae, f Billentyű
Cor cordis, n Szív
Cavum I, n Üreg
Pars tis, f Rész (parcialis)
Paries etis, m Fal
Radix icis, f Gyökér
Septum i, n sövény
Articulatio onis, f Ízület
Foramen inis, n Nyílás, lyuk
Fundus i, m Fenék, alap
Ramus i, m ág
Regio onis, f Terület, tájék (regionalis)

III. Organa interna – belső szervek:

Kép


Organum i, n Szerv (organum)
internus Belső
Cerebrum i, n Agy
Oesophagus i, m Nyelőcső
Trachea ae, f Légcső
Pulmo onis, m Tüdő
Ventriculus i, m (gaster) Gyomor
Pancreas atis, n Hasnyálmirigy
Ren is, m Vese
Lien is, n Lép
Intestinum i, n bél
tenuis Vékony
crassus Vastag
Colon i, n Vatagbél
Caecum i, n Vakbél
magnus Nagy
transversus Haránt
Tumor oris, m Daganat
benignus Jóindulatú
malignus Rosszindulatú
externus Külső
medius Középső
parvus Kis, kicsi
rectus Egyenes
Dexter, tra, trum Jobb
latus Széles
Intestinum tenue Vékonybél
Colon/intestinum crassum Vastagbél
Appendix icis, f Függelék, nyúlvány
Forma ae, f Alak
Sutura ae, f Varrat
Cranium ii, n Koponya
Papilla ae, f Szemölcs
Cervix icis, f Nyak
Ventriculus i, m Kamra
Dorsum i, n Hát
Auditus us, m Hallás
Atrium ii, n Pitvar
Labium ii, n Ajak
Functio onis, f Működés
Cartilago inis, f Porc
Larynx ngis, m Gége
Caries ei, f Szú, szuvasság
Dens, dentis, m fog

 

 

IV. A test fő síkjai és irányai:

Aspectus us, m Nézet
Frontalis, e Homloki, homlokhoz tartozó (frons)
Anterior, ius Elülső
Ventralis, e Hasi, elülső
Posterior, ius Hátulsó
Dorsalis, e Háti, hátulsó (dorsum)
Sagittalis, e Nyílirányú (sagitta ae, f – nyíl)
Medialis, e (medius) A test középvonalához közelebb eső
Lateralis, e Oldalsó, a középvonaltól távolabbi
Horizontalis, e Vízszintes
Inferior, ius Alsó
Superior, ius Felső
Distalis, e A testtől távolabbi
proximalis A testhez közelebbi
profundus Mély (fundus)
Sectio onis, f Vágás, metszés, metszet
Superficialis, e Felszíni, felületi
Superficies ei, f Felszín

V. Apparatus locomotorius:

 

V/1. Ossa et suturae cranii

Kép

locomotorius Mozgáshoz tartozó
Alveolus i, m Meder
Corona ae, f Koszorú
Ethmoidalis, e Rosta- rostaszerű
Lacrima ae, f Könny
lambdoideus Lambda-, lambda alakú
Mandibula ae, f Alsó állkapocs
Maxilla ae, f Felső állcsont
Occipitum ii, n Nyakszirt
Orbita ae, f Szemüreg
Sphenoidalis, e Ék-, ék alakú
Squama ae, f Pikkely
Tempos oris, n Halánték
Tuber eris, n Dudor, kiemelkedés
Vomer eris, n Ekecsont
Zygomaticus Járom-
Jugulum (iugulum) i, n torok
opticus Látó
Major, majus nagyobb
mastoideus Csecs-
Minor, minus kisebb
Processus us, m Nyúlvány
rotundus Kerek
Sella ae, f Szék, nyereg
Spina ae, f Tövis
turcicus Török
Viscera um, n zsigerekV/2. Ossa et articulationes trunci extremitatumque:-que És (tapadószócska, mindig arra a szóra tapad, ami elé értendő)
Acromion ii, n Vállcsúcs
Atlas antis, m I. nyakcsigolya
Axis is, m II. nyakcsigolya
Calcaneus i, m Sarokcsont
Carpus i, m Kéztő
Clavicula ae, f Kulcscsont
coccygeus Fark(csont)i
Columna ae, f Oszlop
Columna vertebralis gerincoszlop
Costa ae, f Borda
Femur oris, n Combcsont
Fibula ae, f Szárkapocscsont
Humerus i, m felkarcsont
Ilia ium, n Csípő
Ischion ii, n Ülő(csont)
Lumbus i, m Ágyék
Malleolus i, m Boka
Metacarpus i, m Kézközép
Metatarsus i, m Lábközép
Patella ae, f Térdkalács
Pubes is, f Szemérem, fiatalság (pubertas)
Radius ii, m Orsócsont
Sacer, cra, crum Szent (os sacrum – keresztcsont)
Scapula ae, f Lapocka
Sceletum i, n Csontváz
Sternum i, n Szegycsont
Symphysis is, f Összenövés
Talus i, m Ugrócsont
Tarsus i, m Lábtő
Tibia ae, f Sípcsont
Ulna ae, f Singcsont
Vertebra ae, f Csigolya
Apex icis, m Csúcs
Crista ae, f Taréj
Discus i, m Korong
Inguen inis, m Lágyék
Manubrium ii, n Markolat
Semilunaris, e Félhold alakú
styloideus vesszőszerű
Kép


V/3. Musculi:Buccinator oris, m Pofa(izom)
deltoideus Delta alakú
Depressor oris, m Gátló
Gluteus Far
Masseter eris, m Rágó (izom)
Obliquus ferde
Orbicularis, e Körkörös
Pectus oris, n Mell
Rhomboideus Rombusz alakú
Risorius Nevető
Serratus Fűrészes
Splenius Szíj-
sternocleidomastoideus Fejbiccentő
Trapezius Trapéz alakú
Triceps cipitis Háromfejű
Flexio onis, f Hajlítás
Flexor oris, f Hajlító
Levatio onis, f Emelés
Levator oris, m Emelő
Opponens entis Szembehelyező
Popliteus Térdhajlati
Psoas Ágyék
Quadriceps cipitis Négyfejű
Rotatio onis, f Forgatás
Sartorius Szabó-
Semitendinosus féliginas
Tendo inis, f ín
Antagonista Ellentétesen működő
Compactus Tömör, tömött
Dyaphysis is, f Csövescsontok középső része
Distorsio onis, f Rándulás
Epiphysis is, f Csövescsontok ízületi vége
Medulla ae, f Velő
Spongiosus Szivacsos
Synergista együttműködő

VI. Systema circulationis:

Kép

Circulatio onis, f keringés
Systema atis, n Rendszer
Cor cordis, n Szív
Bicuspidalis, e Kéthegyű
Brachiocephalicus Felkar-feji
Carotis idis, f Fejverőér
Cavus Üreges
Endocardium ii, n Szívbelhártya
Myocardium ii, n Szívizom
Pericardium ii, n Szívburok
Structura ae, f Szerkezet
Tricuspidalis, e Háromhegyű
Truncus i, m Értörzs
Valva ae, f Billentyű (valvula)
Semilunaris, e Félhold alakú
Auricula ae, f Fülcse, a pitvarhoz tartozó rész
Atrium ii, n Pitvar
Ventriculus i, m Kamra
Dexter, tra, trum Jobb
Sinister, tra, trum Bal
Truncus i, m Törzs
Coronarius Koszorús (sutura coronalis)
Descendens, entis Leszálló
Mediastinum i, n Gátor (mellüreg középső része)
Nodus i, m Csomó (nodus sinuatrialis – sinus csomó)
Ostium ii, n Nyílás, szájadék
Sulcus i, m Barázda
Sanguis inis, m Vér
Vas, vasis (vasa, vasorum), n Véredény, ér
Mesenterium ii, n Bélfodor
Coeliacus A hasüreghez tartozó
Axilla ae, f Hónalj
Capillaris is, f Hajszálér
Placenta ae, f Méhlepény
Porta ae, f Kapu
Saphenus Rejtett
Testis is, m Here
Umblicus i, m Köldök
Vena basilica Felső végtagi medialis bőrvéna
Vena cephalica Felső végtagi oldalsó bőrvéna

VII. Systema lymphaticum:Lympha ae, f Nyirok
Lymphaticus Nyirok-
Ductus us, m Vezeték
Thymus i, m Csecsemőmirigy
Tonsilla ae, f Mandula
Hilus i, m Kapu
Palatinus Szájpadi (palatum i, n – szájpad)
Lien is, n lép

VII. Klinikumi kifejezések:Aneurysma atis, n Verőér helyi tágulata
Angina ae, f Szorongató fájdalom
Commotio onis, f Rázkódás
Contusio onis, f Zúzódás
Embolus i, m A véráramba tovasodródó, beékelődött anyag
Insufficiencia ae, f Elégtelenség
Perniciosus Vészes
Anaemia perniciosa Vészes vérszegénység
Thrombus i, m Vérrög
Vitium ii, n Hiba, baj
Brady- Lassú-
Tachy- Gyors-
Poly- Sok
-lysis Oldódás, oldás
-megalis Megnagyobbodás
hepatosplenomegalia Máj, lép megnagyobbodása
-penia -megkevesbedés
Olig- Kevés-
Oliguria Kevés vizelet
Anuria Nincs vizelet
Polyuria Sok vizelet
Uraemia Veseelégtelenség
Hypertonia Magas vérnyomásos betegség
Hypotonia Alacsony vérnyomás
Tonsillitis mandulagyulladás

 

 

VIII. Apparatus respiratorius:

Kép

Respiratorius légzési
Alveolus i, m Itt: tüdőhólyag
Bronchiolus i, m Hörgőcske
Pleura ae, f Mellhártya
Principalis, e Fő-
Bronchus principalis dexter (sinister) Jobb (bal) főhörgő
Abscessus us, m Tályog
Angina ae, f Torokgyulladás
Asthma atis, n Nehézlégzés
Bifurcatio onis, f Villa alakú elágazás
Emphysema atis, n Kóros levegőgyülem szövetben, szervben
Epiglottis idis, f Gégefedő
Folliculus i, m Tüsző
Meatus us, m Járat
Pneumonia ae, f Tüdőgyulladás
Pollenosis is, f Szénanátha (virágpor okozta)
Postoperativus Műtét utáni
Lobus i, m Lebeny

IX. Organa uropoetica et genitaliaKép
Genitalis, e Nemi szervhez tartozó
Glomerulus i, m Kis gomolyag
Ureter eri, f Húgyvezeték
Urethra ae, f Húgycső
Urina ae, f Vizelet
Uropoeticus Vizeletkiválasztó, vizeletképző
Tubulus i, m Kis csatorna
Urinifer, a, um Vizeletelvezető
Ur- Vizelet
Calix icis, m Kehely
Capsula ae, f Ki tok
Cortex icis, m Kéreg
Pyelon i, n vesemedence
Epididymis idis, f Mellékhere
Glans glandis, f Makk
Penis is, m Hímvessző
Praeputium ii, n Fityma
Prostata ae, f Dülmirigy
Pudendum i, n Szemérem
Scrotum i, Herezacskó
Semen inis, n Mag, ondó
Tuba ae, f Kürt(tuba uterina-petevezeték)
Uterus i, m Méh
Vagina ae, f Hüvely
Vulva ae, f Női külső nemi szervek közös elnevezése
Ampulla ae, f Korsó alakú tágulat
Canalis is, f Csatorna
Cavernosus Barlangos
Ejaculatorius (ondó)kilövelő
Fornix icis, m Boltozat
Lac lactis, n Tej
Mamma ae, f Emlő
Perimetrium ii, n A méh hashártyai borítéka
Perineum i, n Gát
Sperma atis, n Mag, ondó (görög)

 

Kép

 

X. Dens, dentis   

 

Sagittalis Elölről hátrafelé irányuló
Transversalis Harántirányú (egyik oldalról a másik oldal felé mutató irány)
Verticalis Függőleges irányú (alulról felfelé v felülről lefelé)
Medialis Középvonal felé mutató irány
Lateralis A középvonaltó távol eső (medialissal ellentétes irány)
Approximalis Szomszédos fog felé tekintő
Bilateralis Kétoldali
Unilateralis Egyoldali
Mesialis Középvonalhoz közeleső
Distalis Középvonaltól távol eső
Lateralis dextri Jobb oldali
Lateralis sinistri Bal oldali
Superficialis Felületi
Profundus Mély
Externus Külső
Internus Belső
Proximalis Legközelebbi
Occlusalis Örlőfogak rágófelszíne felé tekintő irány
Apicalis Fog gyökerének csúcsa felé tekintő irány
Incisialis Metszőfogak éle felé tekintő irány
Axialis A fog hossztengelyének iránya
Cervicalis A fognyak felé mutató irány
Gingivalis Ínyszél felé tekintő irány
Antagonista Ellentétes
Cavitas Üreg
Extractio Fogeltávolítás
Intraoralis Szájon belül
Progenia Előreharapás
Prognathia Hátraharapás
Dens incisivus Metszőfog
Dens caninus Szemfog
Dens praemolaris Kisörlő
Dens molaris Nagyörlő
Dens sapiens Bölcsességfog
Corona Korona
Pulpa Fogbél
Gingiva Íny
Radix Gyökér
Apex Csúcs
Alveolus Fogmeder
Palatum I, n Szájpad
Palatum durum Keményszájpad
Palatum molle Lágyszájpad
Vestibulum oris Szájtornác
Bucca ae, f Pofa
Buccinator oris, m Pofa(izom)
Carie ei, f Szú, szuvasság
Lingualis Alsó, belső felszín (nyelv felöli)
Palatinalis Felső, belső felszín (szájpadlás felöli)
Buccalis Fogíven kívüli felszín (orcatájéki)
Vestibularis Fogíven kívüli felszín
Oralis Fogíven belülre, a szájüregbe mutató irány
Dentes permanentes Maradandó fogak
Dentes decidui Időleges fogak
Collum dentis Fognyak
Peridontium Gyökérhártya
Enamelum, substantia adamantina Zománc
Odontoblast Dentint termelő sejtek
Pulpa dentis Fogbél
Cementum, substantia ossea dentis Cement
Paradontium Fogágy
Peridontium Gyökérhártya
Totalis Teljes
Parcialis Részleges
Incisio Bemetszés
Excisio Kimetszés
Circumcisio Körbemetszés
Sculptio Fogvésés
Sutura Varrat
Periosteum Csonthártya
Processus alveolaris Fogmedernyúlvány
Frenulum labii Ajakfék
Isolalas Elkülönítés
Papilla Ínyszemölcs
Spatium (diasthema) Hézag a fogak között
Quadrans rész
Glossa Nyelv
Glossitis Nyelvgyulladás
Glandula parotis Fültőmirigy
Glandula sublingvalis Nyelvalatti mirigy
Glandula submandibularis Állkapocs alatti mirigy
Dorsum lingual Nyelvhát
Corpus lingual nyelvtest
Trismus szájzár
Dentalgia fogfájás
Calculus Fogkő
Depuratio Fogkőeltávolítás
Sculptio Vésés
Resectio Gyökércsúcs eltávolítás
Trepanatio Pulpa megnyitás
Devitalisatio Elhalasztás
Viafalsa / foss rute Áll út
Sinus aperta Üregmegnyitás
Disectio Elválasztás, szétválasztás
Epithesis /prothesis Testhiány pótlás
Sialolith Nyálkő
Sialolithiasis nyálkövesség
Glandula salivaris Nyálmirigy
Neoplasma glandulae salivaris Nyálmirigydaganat
Sialodochoadenitis Nyálmirigykivezetőcső-gyulladás
Calculus glandulae salivaris Nyálmirigykő
Fistula glandulae salivaris Nyálmirigysipoly
Ptyalismus (sialosis) Nyálmirigy-túlműködés
Ductus salivaris Nyálvezeték
Deglutitio Nyelés
Paralysis deglutitionis Nyelésbénulás
Agglutitio Nyelési képtelenség
Sial(o)- Nyál
Pulpitis Fogbélgyulladás
Calculus salivaris Nyálkő
Curettage Kikaparás
Retentio dentis Fogvisszamaradás
Impactio dentis Fogbeékelődés
Neoplasma linguae Nyelvdaganat
Paraglossia Nyelvduzzanat
Glossalgia Nyelvfájdalom
Exulceratio linguae Nyelvfekélyesedés
Glossospasmus Nyelvgörcs
Glossoschisis Nyelvhasadék
Adhaesio linguae /ankyloglossia Nyelvlenövés
Macroglossia Nyelvmegnagyobbodás
Cheiloschisis /labium leporinum Nyúlajak
Cheilognathoschisis Nyúlajak állcsonthasadékkal
Palatum fissum /palatoschisis szájpadhasadék
cheilognathopalatoschisis ~ és szájpadhasadékkal
Lingua scrotalis Barázdált nyelv
~ crenata Csipkézett ~
~nigra villosa Fekete szőrös ~
~ bifida hasadt~
Ateloglossia Hibásan fejlődött~
~ duplicata kettőzött~
~fuliginosa lepedékes~
~fissurata Repedezett~
~hirsuta szőrös~
~geographica térkép~
aptyalismus Nyálhiány
ptyalismus nyálfolyás
makrodontia Fog nagyobb az átlagosnál
Gigantismus radicis Fog gyökere nagy
Agenesia dentis/ hypodontia Fogcsíra nélküli foghiány
Anodontia partialis Nagyobb fogcsoport hiánya
Fusio/confusio dentium Két fogcsíra összeolvadása
Amelogenesis imperfecta Nem v. Csak vékony rétegben fejlődött ki a fogzománc

 Kép